Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
Konkurs na najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego - Nagroda Internautów

     Prace konkursowe nadesłane na "Konkurs na najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego" zostały opublikowane na stronie dwumiesięcznika "PrawoiMedycyna.pl"  (http://www.prawoimedycyna.pl/). Nagrodę internautów otrzyma ta praca konkursowa, na którą w okresie od 1 lutego 2009 r. do 31 marca 2009 r. zostanie oddanych najwięcej głosów za pomocą umieszczonej poniżej ankiety. Wyniki zostaną opublikowne w dniu 15 kwietnia 2009 r. na stronie http://www.prawoimedycyna.pl/.Ankieta
Dziękujemy za oddane głosy. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania.
Liczba głosów Średnia ocen
1. Informed consent - świadoma zgoda pacjenta na zabieg w prawie amerykańskim. - mgr Izabela Adrych, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1256)(0.6)
2. Urodzenie dziecka jako szkoda w orzecznictwie polskim na tle rozstrzygnięć europejskich i amerykańskich - Marcin Biernacki, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1083)(0.5)
3. Polskie prawo w powijakach – problematyka regulacji prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro - Martyna Damska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1413)(0.7)
4. Legitymacja procesowa poszkodowanego na tle roszczeń z tytułu wrongful conception, wrongful bitrth i wrongful life - kilka uwag na tle doktryny i orzecznictwa - Derkowska Agnieszka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1046)(0.4)
5. Jeszcze kilka refleksji o winie bezimiennej i winie w organizacji w pryzmacie odpowiedzialności lekarza w zespole i odpowiedzialności publicznego zakładu opieki zdrowotne - Derkowska Agnieszka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1040)(0.4)
6. ‘Value of life’ i ‘hedonic damages’ jako podstawa prawno - ekonomicznej oceny błędów lekarskich w krajach systemu common law - Szymon Domek, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1052)(0.4)
7. Karnoprawne aspekty zastępczej zgody na zabieg leczniczy - Jacek Duda, Uniwersytet Jagielloński (1583)(0.2)
8. Oświadczenia pacjenta pro futuro w świetle rozwiązań austriackich - Natalia Dudek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1662)(0.8)
9. Prawo dziecka do znajomości swojego pochodzenia genetycznego i inne wybrane konsekwencje prawne wspomaganej medycznie prokreacj - mgr Anna Farat, mgr Maria Roeske, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1061)(0.4)
10. Przyczynienie się poszkodowanego w prawie medycznym - Hubert Hajduczenia, Uniwersytet Warszawski (1058)(0.4)
11. Projekt reformy wspólnotowej regulacji pharmacovigilance – wybrane zagadnienia - Michał Jabłoński, Uniwersytet Warszawski (1052)(0.4)
12. Preimplantacyjna diagnoza molekularna w międzynarodowych standardach wiążących i zalecanych - mgr Julia Kapelańska-Pręgowska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (939)(0.4)
13. Wola pacjenta czy decyzja lekarza?- kontrowersje wobec konieczności dokonania transfuzji krwi u Świadków Jehowy - Natalia Karczewska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (618)(0)
14. Ograniczenie in vitro tylko dla małżeństw - mgr Anna Kobińska, Uniwersytet Jagielloński (2011)(0.7)
15. Małoletni jako dawca w świetle polskich przepisów transplantacyjnych - Natalia Kraszkiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski (1060)(0.4)
16. Czy i w jaki sposób możliwe jest naprawienie szkody majątkowej w postaci kosztów utrzymania dziecka w sprawach wrongful conception? - Daria Krzyżanowska, Uniwersytet Warszawski (1031)(0.4)
17. Zaniechanie uporczywej terapii w prawie polskim - Monika Kujawa, Uniwersytet Warszawski (1083)(0.5)
18. Lekarski obowiązek udzielenia pomocy, a prawo pacjenta do samostanowienia na tle uregulowań kodeksu karnego z 1997 r - Katarzyna Kwiecińska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1044)(0.4)
19. Odpowiedzialność karna za pomoc kobiecie w niedopuszczeniu do implantacji zarodka - Tomasz Lewandowicz, Uniwersytet Gdański (1228)(0.5)
20. Salus aegroti suprema lex esto - Anna Majchrzak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1358)(0.6)
21. Kontrowersje wokół zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzwdę w sprawach medycznych w świetle nowych tendencji orzeczniczych - Luiza Halina Modzelewska, Uniwersytet Warszawski (1060)(0.4)
22. Problematyka prawna dostępu do zabiegów przerwania ciąży oraz badań prenatalnych - Jędrzej Niklas, Uniwersytet Warszawski (1072)(0.4)
23. Klauzula sumienia – rozważania prawno-moralne - Katarzyna Pawlikowska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1076)(0.5)
24. Niektóre zagadnienia prawne zaniechania uporczywej terapii wobec pacjenta znajdującego się w stanie terminalnym - Adam Pawluk, Uniwersytet Jagielloński (1057)(0.4)
25. Ewolucja praktyki sądowej w orzekaniu o wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia w tzw. sprawach medycznych - Maria Pela, Uniwersytet Warszawski (1039)(0.4)
26. Konstytucyjne problemy regulacji ustawowej eksperymentu medycznego - Paulina Pidzik, Uniwersytet Jagielloński (1053)(0.4)
27. Przymus a poszanowanie zagwarantowanych przez ustawodawstwo praw wolnościowych jednostki, czyli rzecz o obowiązkowej mammografii i badaniach cytologicznych kobiet - Anna Robak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1255)(0.1)
28. Wrongful birth – niektóre problemy związane z ustalaniem odpowiedzialności odszkodowawcze - Igor Stanek, Uniwersytet Jagielloński (1061)(0.4)
29. Problemy ustalenia ojcostwa - Anna Maria Stegent, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1099)(0.5)
30. O potrzebie zmian w rozdziale XIX Kodeksu Karnego z 1997 r. - Krzysztof Szczucki, Uniwersytet Warszawski (1053)(0.4)
31. Wykorzystanie DNA w sądowym ustalaniu ojcostwa - Anna Urbańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1058)(0.4)
32. Błąd lekarski: ryzyko popełnienia a kwestia obiektywizmu w orzekaniu - Jakub Witkowski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1056)(0.4)
33. Przymus leczenia i zabiegów medycznych w kontekście ochrony interesu wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym i wykonawczym - Tomasz Zielenkiewicz, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1058)(0.4)
Aktualny konkurs
ArchiwumCopyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.