Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
Konkurs na najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego

Wydawca
kwartalnika "Prawo i Medycyna"
oraz dwumiesięcznika internetowego "PrawoiMedycyna.pl" ogłasza

KONKURS 

dla studentów, doktorantów oraz absolwentów szkół wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 30 roku życia
i interesują się tematyką prawa medycznego


Konkurs na najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego


  Oceny Prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa w składzie:
Prof. dr hab. n. prawn. Eleonora Zielińska
Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz
Prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski 

Prace konkursowe o objętości nie przekraczającej 12 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. dwadzieścia dwa tysiące znaków) wraz z dodatkowymi dokumentami oraz załącznikami określonymi w treści Regulaminu Konkursu należy przesyłać
do dnia 31 grudnia 2008 r. pocztą tradycyjną listem poleconym na adres: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa z dopiskiem: "KONKURS NA ESEJ". Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  w dniu 15 lutego 2009 r. na stronie
www.prawoimedycyna.pl oraz w kwartalniku "Prawo i Medycyna".

I nagroda
- Publikacja eseju w kwartalniku "Prawo i Medycyna"
- Roczna prenumerata kwartalnika "Prawo i Medycyna"
- Bezpłatny udział w konferencji "XII Forum Prawniczo - Medyczne" w grudniu 2009 r.
- Bezpłatny udział w wybranej konferencji poświęconej tematyce prawa medycznego organizowanej przez Organizatora Konkursu w 2009 r.
II nagroda
- Publikacja eseju w kwartalniku "Prawo i Medycyna"
- Roczna prenumerata kwartalnika "Prawo i Medycyna"
- Bezpłatny udział w konferencji "XII Forum Prawniczo - Medyczne" w grudniu 2009 r.
III nagroda
- Publikacja eseju w kwartalniku "Prawo i Medycyna"
- Roczna prenumerata kwartalnika "Prawo i Medycyna"
3 wyróżnienia
 - Roczna prenumerata kwartalnika "Prawo i Medycyna"
Nagroda Internautów
- Roczna prenumerata kwartalnika "Prawo i Medycyna"
- Bezpłatny udział w wybranej konferencji poświęconej tematyce prawa medycznego organizowanej  przez Organizatora konkursu w 2009 r.

Prace konkursowe nadsyłane na Konkurs będą publikowane na stronie dwumiesięcznika "PrawoiMedycyna.pl"  (www.prawoimedycyna.pl) począwszy od 15 listopada 2008 r. Nagrodę internautów otrzyma Praca konkursowa, na którą w okresie od 1 lutego 2009 r. do 31 marca 2009 r. zostanie oddanych najwięcej głosów za pomocą formularza do głosowania znajdującego się na stronie www.prawoimedycyna.pl. Wyniki zostaną opublikowne w dniu 15 kwietnia 2009 r. na stronie www.prawoimedycyna.pl.


Organizator konkursu:
Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
Ul. Pawińskiego 5a
02-106 WarszawaPliki do pobrania

Aktualny konkurs
ArchiwumCopyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.