Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
Konkurs na najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego - II edycja

Wyniki pierwszego etapu Konkursu.

Wydawca kwartalnika "Prawo i Medycyna" oraz Ogólnopolskiego Portalu Prawa Medycznego "PrawoiMedycyna.pl" ma przyjemność ogłosić wyniki „Konkursu na najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego".
W związku z wyrównanym, bardzo wysokim poziomem prac konkursowych, przyznano egzekwo 8 wyróżnień:

"Wybrane zagadnienia chirurgicznej zmiany płci u osób dotkniętych transseksualizmem w Polsce"
- Agnieszka Czechowska, Uniwersytet Gdański

"Szkoda wyrządzona badaniem klinicznym w świetle nowelizacji przepisów prawa farmaceutycznego"
- Anna Nurczyńska, Uniwersytet Jagielloński

"O problemie podmiotowości prawnej embrionu in vitro"
- Joanna Ostojska, Uniwersytet Warszawski

"Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Aspekt podmiotowy"
- Łukasz Pilarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

"Umowa o macierzyństwo zastępcze w prawie francuskim"
- Alicja Sieczych, Uniwersytet Warszawski

"Przyczynienie się poszkodowanego a niewłaściwe wykonywana praktyka lekarska w polskim i amerykańskim prawie medycznym"
- Daria Świerblewska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

„Czy w Polsce istnieje prawo kobiety do badań prenatalnych?"
- Karolina Więckiewicz, Uniwersytet Warszawski

"Próba samobójcza jako domniemana zgoda na podjęcie czynności leczniczych w celu ratowania życia"
- Artur Wiśniewski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Autor każdej z wyróżnionych prac otrzyma imienny dyplom oraz nagrodę w postaci:
- Publikacji eseju w kwartalniku "Prawo i Medycyna"
- Rocznej prenumeraty kwartalnika "Prawo i Medycyna"
- Bezpłatnego udziału w konferencji "XIV Forum Prawniczo - Medyczne" w grudniu 2011 r.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!
Wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za nadesłane prace.


Wydawca
kwartalnika "Prawo i Medycyna"
oraz Ogólnopolskiego Portalu Prawa Medycznego "PrawoiMedycyna.pl"
ogłasza

KONKURS

dla studentów, doktorantów oraz absolwentów szkół wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli 30 roku życia
i interesują się tematyką prawa medycznego


Nagroda internautów - nowa edycja ankiety
Wydawca kwartalnika "Prawo i Medycyna" oraz Ogólnopolskiego Portalu Prawa Medycznego "PrawoiMedycyna.pl" uprzejmie informuje, że głosowanie poprzez ankietę na 'Najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego' z powodu błędów technicznych jest obecnie anulowane i zostanie wznowione po usunięciu usterek. W związku z zaistniałą sytuacją po reedycji ankiety czas głosowania zostanie wydłużony o 10 kolejnych dni. 
 


 

  Oceny Prac konkursowych dokonają
Przedstawiciele Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Prawo i Medycyna

Prace konkursowe o objętości nie przekraczającej 12 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. dwadzieścia dwa tysiące znaków) wraz z dodatkowymi dokumentami oraz załącznikami określonymi w treści Regulaminu Konkursu należy przesyłać
do dnia 31 lipca 2011 r. pocztą tradycyjną listem poleconym na adres: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o., ul. Pawińskiego 5a blok D, 02-106 Warszawa z dopiskiem: "KONKURS NA ESEJ II EDYCJA".
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  w dniu 15 października 2011 r. na stronie
www.prawoimedycyna.pl oraz w kwartalniku "Prawo i Medycyna".

I nagroda
- Publikacja eseju w kwartalniku "Prawo i Medycyna"
- Roczna prenumerata kwartalnika "Prawo i Medycyna"
- Bezpłatny udział w konferencji "XIV Forum Prawniczo - Medyczne" w grudniu 2011 r.
- Bezpłatny udział w wybranej konferencji poświęconej tematyce prawa medycznego organizowanej przez Organizatora Konkursu w okresie 12 miesięcy od ukazania się wyników konkursu.
II nagroda
- Publikacja eseju w kwartalniku "Prawo i Medycyna"
- Roczna prenumerata kwartalnika "Prawo i Medycyna"
- Bezpłatny udział w konferencji "XIV Forum Prawniczo - Medyczne" w grudniu 2011 r.
III nagroda
- Publikacja eseju w kwartalniku "Prawo i Medycyna"
- Roczna prenumerata kwartalnika "Prawo i Medycyna"
3 wyróżnienia
 - Roczna prenumerata kwartalnika "Prawo i Medycyna"
Nagroda Internautów
- Roczna prenumerata kwartalnika "Prawo i Medycyna"
- Bezpłatny udział w wybranej konferencji poświęconej tematyce prawa medycznego organizowanej  przez Organizatora konkursu w okresie 12 miesięcy od dnia ukazania się wyników konkursu.

Prace konkursowe nadsyłane na Konkurs będą publikowane na stronie  "PrawoiMedycyna.pl"  (www.prawoimedycyna.pl) począwszy od 15 czerwca 2011r. Nagrodę internautów otrzyma Praca konkursowa, na którą w okresie od 1 września 2011 r. do 10 listopada 2011r. zostanie oddanych najwięcej głosów za pomocą formularza do głosowania znajdującego się na stronie www.prawoimedycyna.pl. Wyniki zostaną opublikowne w dniu 25 listopada 2011r. na stronie www.prawoimedycyna.pl.


Organizator konkursu:
Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa

Uczelnie i organizacje biorące udział w konkursie.

                       Pliki do pobrania

Ankieta
Dziękujemy za oddane głosy. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania.
Liczba głosów Średnia ocen
1. Status prawny ratownika medycznego - wybrane problemy. mgr Iwona Magdalena Aleksandrowicz (348)(0.2)
2. Zakaz reklamy świadczeń zdrowotnych. Marek Antkowiak (291)(0)
3. Ewolucja relacji lekarz - pacjent i jej wpływ na prawa przysługujące choremu w dobie dynamicznego rozwoju nauk medycznych. Ewa Bandurska (284)(0)
4. Testament życia. Edyta Bartela (55730)(1)
5. 'Zawsze są powody do zabicia człowieka. Nie sposób za to udowodnić, że powinien żyć' mgr farm. Anna Bitner (482)(0.4)
6. Wybrane zagadnienia chirurgicznej zmiany płci u osób dotkniętych transseksualizmem w Polsce. Agnieszka Czechowska (286)(0)
7. Prawo do badań prenatalnych w Polsce w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa. Bartłomiej Dębski (337)(0.2)
8. Umowy o surogację. Marta Franaszek (313)(0.1)
9. Przymus interwencji medycznych na kobiecie ciężarnej w interesie dziecka poczętego w systemie prawnym anglo-amerykańskim i w prawie polskim. Natalia Karczewska (293)(0)
10. Paternalizm czy współodpowiedzialność? Stosunek lekarz-pacjent, a zgoda pacjenta na zabieg medyczny w polskim porządku prawnym. Aleksandra Klich (302)(0.1)
11. Dylematy etyczno- prawne związane z hospitalizacją psychiatryczną kobiety w ciąży. Błażej Kmieciak (284)(0)
12. Granice prawne zakresu postępu medycyny oraz jego ocena na tle nowych wyzwań i możliwości transplantologii. Anna Kobińska (289)(0)
13. Problemy prawne współczesnej inżynierii genetycznej. Sandra Kryska, Anna Rej, Mateusz Grajek (292)(0)
14. Opodatkowanie abonamentów medycznych - uwagi konstytucyjne na tle uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 24 maja 2010 r. Małgorzata Kurzac (295)(0)
15. Reklama produktów leczniczych w polskim prawie. Katarzyna Marchocka (2108)(0.9)
16. Szkoda wyrządzona badaniem klinicznym w świetle nowelizacji przepisów prawa farmaceutycznego. Anna Nurczyńska (290)(0)
17. O problemie podmiotowości prawnej embrionu in vitro.Joanna Ostojska (331)(0.1)
18. Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Aspekt podmiotowy. Łukasz Pilarczyk (291)(0)
19. Czy leki sprzedawane poza apteką stanowią dla nas zagrożenie? Joanna Kwiatkowska, Beata Niedziałek, Katarzyna Łepik, Katarzyna Król, Iwona Kucharska, Jakub Romanowski (65656)(1)
20. Metoda sztucznego zapłodnienia (in vitro) w świetle prawa i medycyny. Anna Rej, Sandra Kryska, Mateusz Grajek (285)(0)
21. Umowa o macierzyństwo zastępcze w prawie francuskim. Alicja Sieczych (350)(0.2)
22. Przyczynienie się poszkodowanego a niewłaściwie wykonywana praktyka lekarska.Daria Świerblewska (748)(0.6)
23. Przetwarzanie danych genetycznych przy użyciu usług typu „cloud computing". Bogusław Wieczorek (302)(0.1)
24. Czy w Polsce istnieje prawo kobiety do badań prenatalnych? Karolina Więckiewicz (288)(0)
25. Prawo obywateli Unii Europejskiej do świadczeń medycznych w innych państwach członkowskich na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Sebastian Wijas (284)(0)
26. Lekarz wobec transfuzji krwi u Świadków Jehowy. Katarzyna Żukowska (316)(0.1)
27. Eksperyment medyczny jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną. Dr Małgorzata Żyła (704)(0.6)
28. Status prawny dopalaczy a wdrażanie działań zapobiegawczych. Mateusz Grajek, Anna Rej, Sandra Kryska (470)(0.4)
29. Problematyka obowiązkowych szczepień ochronnych w orzecznictwie sądów administracyjnych. Adrian Sypnicki (289)(0)
30. Trwały stan wegetatywny - prawo do prywatności czy prawo do życia? Jakub Jastrzębski (290)(0)
31. Próba samobójcza jako domniemana zgoda na podjęcie czynności leczniczych w celu ratowania życia. Artur Wiśniewski (373)(0.2)
Aktualny konkurs
ArchiwumCopyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.