Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
Co z receptą lekarską wypisaną różnymi charakterami pisma?

   Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że apteka bez przeszkód może realizować receptę jako refundowaną, jesli część dotycząca danych pacjenta wypisana innym charakterem pisma była podpisana i potwierdzona pieczątką przez lekarza wypisującego pozostałą część recepty analogicznie do sytuacji wymogu autoryzacji wszelkich poprawek na recepcie.

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 17 maja 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 97 poz. 646 z późn. zm.) oraz Ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U.2005. Nr 226 poz. 1946 ze zm.) osobą uprawnioną do wypisywania recept lekarskich jest lekarz. W myśl wyżej przytoczonych aktów prawnych wypisanie recepty polega na czytelnym oraz trwałym naniesieniu na awersie recepty treści obejmującej dane określone w rozporządzeniu (są to m.in. imię i nazwisko pacjenta, jego adres zamieszkania, wiek w przypadku dzieci do lat 18 oraz kod uprawnień dodatkowych jeżeli takie przysługują) oraz złożeniu własnoręcznego podpisu przez osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do wystawiania recept, zwaną dalej „osobą wystawiającą receptę". W związku z powyższym apteka bez przeszkód mogłaby realizować receptę jako refundowaną gdyby część dotycząca danych pacjenta wypisana innym charakterem pisma była podpisana i potwierdzona pieczątką przez lekarza wypisującego pozostałą część recepty analogicznie do sytuacji wymogu autoryzacji wszelkich poprawek na recepcie.


Źródło: NFZ Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki

NFZ/ 04-08-2011, 19:14, wyświetleń: 1563
drukuj drukuj


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.