loder

In vitro - informacje

In vitro

Metoda zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) jest często ostatnią i jedyną szansą na potomstwo dla wielu par zmagających się z niepłodnością. Charakteryzuje się wysoką skutecznością i pomaga spełnić marzenie o rodzicielstwie coraz większej liczbie osób.

Jakie są koszty in vitro?

In vitro, choć przynosi wspaniałe rezultaty w postaci narodzin wyczekanych dzieci - nie jest refundowane przez NFZ. Pary chcące skorzystać z tego cudu nauki muszą ponieść wysokie koszty przygotowania do procedury, jak i samej procedury. 

W zależności od rodzaju metody wybranej przez lekarza, koszty procedury wahają się w zakresie 8 - 25 tysięcy złotych. Bardzo często końcowa kwota różni się znacząco. Zależy to przede wszystkim od badań jakie dana para musi wykonać przed procedurą, od chorób współistniejących, a także od wyników uzyskanych badań, gdyż to głównie od nich zależy rodzaj przeprowadzonej procedury.

Do kosztów in vitro doliczyć należy niezbędne leki, które także pochłaniają ogromną ilość finansów (często ich koszt sięga nawet 4000 zł za przygotowanie do transferu).

Coraz więcej samorządów prowadzi programy dofinansowania do in vitro dla mieszkańców swojego regionu, gdzie po spełnieniu szeregu wymogów, pary mogą liczyć na wsparcie w kwocie do 5 tysięcy złotych.

informacje in vitro

Czy in vitro to metoda bezpieczna?

In vitro jest metodą powstałą dzięki rozwijającej się nauce. Jest metodą bezpieczną, pozwalającą cieszyć się rodzicielstwem osobom, które nie mogą z różnych względów począć potomstwa w sposób naturalny. Sam proces zapłodnienia pozaustrojowego, przygotowanie organizmu matki na przyjęcie zarodka, rozwój zarodków - są ściśle kontrolowane przez lekarzy i embriologów. Przepisy prawa obowiązującego w Polsce także strzegą bezpieczeństwa powstającego "nowego życia". 

Jakie są wady i zalety in vitro?

Największą wadą procedury in vitro jest jej koszt. Nie każda para jest w stanie finansowo pokryć praktycznie jednorazowo tak duży wydatek, co staje się skuteczną przeszkodą do powiększenia rodziny. Niestety, ale też nie każdy transfer kończy się powodzeniem. Szereg przeszkód, które mogą stać na drodze podczas zagnieżdżenia zarodka w macicy, niezdiagnozowane choroby, czy problemy immunologiczne mogą przyczynić się do niemożliwości zagnieżdżenia się zarodka - podobnie jak przy próbach naturalnego zajścia w ciążę, ciąże biochemiczne i poronienia dotyczą 1/6 uzyskanych ciąż.

In vitro natomiast jest wspaniałą metodą pozwalającą niepłodnym cieszyć się rodzicielstwem. To dzięki tej metodzie powstaje nowe życie tam, gdzie natura nie jest w stanie go stworzyć. 

Wpisy dotyczace artykułu

Najnowsze wpisy

In vitro

Konwencjonalne i Alternatywne Metody Leczenia: Różnice i Podobieństwa w Medycynie

W tym artykule zbadamy różnice i podobieństwa pomiędzy konwencjonalnymi i alternatywnymi procesami leczenia. P

In vitro

Odpowiedzialność szpitala za ciało obce w zaszytej ranie

Szpitale są uważane za miejsca, w których pacjenci powinni czuć się bezpiecznie i być leczeni z najwyższą star

In vitro

Rozwiązywanie sporów w zakresie prawa medycznego

Prawo medyczne to niewątpliwy kodeks, który systematyzuje i ułatwia prace lekarzom, lekarkom, pielęgniarzom or

In vitro

Błędy medyczne a prawo

Do sądów trafia coraz więcej spraw cywilnych i karnych dotyczących szkód, jakie ponieśli pacjenci przez błędy