Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 października 2014 r., I ACa 625/14, LEX 1544888

   1. Pacjent wyrażając zgodę na zabieg bierze na siebie ryzyko zwykłych powikłań pooperacyjnych, przy założeniu, że nie zostaną one spowodowane z winy, choćby najlżejszej, lekarza. Z tego, między innymi powodu, ocena, iż określona szkoda jest skutkiem niepowodzenia medycznego, objętego wyłącznym ryzykiem pacjenta, wymaga niebudzących wątpliwości ustaleń odnośnie do przyczyn szkody, w całym łańcuchu zdarzeń, które ją spowodowały.
   2. Każdy zabieg operacyjny wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem mniejszych lub większych powikłań. W przypadku operacji powiększenia piersi implantami silikonowymi powikłania mogą dotyczyć samego zabiegu chirurgicznego, implantu oraz procesu jego biologicznej integracji z otaczającymi tkankami1.

G L O S A

   Sprawa dotyczy zabiegu operacyjnego z dziedziny chirurgii estetycznej (plastycznej, kosmetycznej). Powódka zwróciła się do pozwanej - chirurga plastyka o dokonanie zabiegów powiększenia piersi implantami anatomicznymi. Została poinformowana o ryzyku zabiegów operacyjnych i wybrała implanty. W dniu 20 października 2009 r. powódka podpisała oświadczenie o zgodzie na operację. Podpisując je potwierdziła, iż uzyskała wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania oraz że zapoznała się ze szczegółowym opisem leczenia operacyjnego, jego celowością i oczekiwanym wynikiem oraz potencjalnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić w wyniku leczenia.
   Stan powódki przed zabiegiem operacyjnym był dobry, kwalifikowała się do zabiegu, nie było żadnych przeciwwskazań. Powódka została poinformowana przez anestezjologa o przebiegu znieczulenia i jego konieczności.
   Zabieg operacyjny został przeprowadzony prawidłowo. Jednakże trzy tygodnie później podczas wizyty kontrolnej stwierdzono rozejście się brzegów rany prawej piersi. Pozwana podjęła próbę leczenia z wyjęciem protezy, rewizją lewej protezy, wycięciem brzegów rany i powtórnym włożeniem implantu oraz założeniem szwu i opatrunku. W ciągu dwóch następnych miesięcy stwierdzono dwukrotnie ponowne rozejście się brzegów rany, które pozwana zszywała. Ostatecznie pozwana protezy usunęła.
   Następnie pozwana wysłała je do producenta w celu zweryfikowania, czy implanty nie posiadają wady produkcyjnej. Przedstawiciel producenta poinformował pozwaną, iż implanty nie były wadliwe.
   Ustalono, że nie ma możliwości odrzucenia przez ciało pacjentki anatomicznego implantu piersiowego, gdyż implant jest ciałem obcym, a nie organem pobranym z innego organizmu. Implanty piersiowe zachowują się jak każde inne ciała obce - nie mają właściwości immunologicznych. W ciele, do którego są wszczepione, nie dochodzi do reakcji immunologicznej podobnej do tych spotykanych w transplantologii. Implant piersi jako ciało obce po prostu wygaja się w ciało, a reakcja organizmu, która temu procesowi towarzyszy, jest określana jako „reakcja wokół ciała obcego" i polega na wytworzeniu wokół niego łącznotkankowej torebki. Skóra otacza go jak szczelne opakowanie i nie dopuszcza do żadnej reakcji z organizmem, do którego został wszczepiony.
   Powódka, która ciężko przeżyła zaistniałą sytuację, przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie, podjęła leczenie psychologiczne, a od pozwanej żądała 60.000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz 10.470 zł tytułem odszkodowania (zwrotu poniesionych kosztów zabiegów operacyjnych oraz implantów), 3.000 zł tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby za okres od 28 października 2009 do 8 marca 2010 r., obejmującej koszt leczenia i 8.000 zł tytułem przyszłych kosztów leczenia. ...
 
Dostęp do pełnej wersji artykułu >>>

1 Teza druga jest odautorska, wynika z uzasadnienia wyroku.
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:14, wyświetleń: 649
drukuj drukuj


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.