Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Nowe prawo

1 2 3 4 ... z 19 następna
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 24 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego 2012 roku.
MZ/ 28-02-2012, 09:13
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia rozporządzenia Ministra Zdrowia – w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 21 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 9 marca 2012 roku.
MZ/ 28-02-2012, 09:12
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych został przekazany do uzgodnień wewnętrznych w dniu 21 lutego 2012. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego 2012 roku.
MZ/ 23-02-2012, 08:54
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Termin zgłaszania uwag mija 9 marca 2012.
MZ/ 17-02-2012, 09:45
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich został przekzany do uzgodnień międzyresortowych 10 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 17 lutego 2012 roku.
MZ/ 15-02-2012, 09:27
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został przekazany do uzgodnień międzyresortowych 9 lutego 2012 roku. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego.
MZ/ 14-02-2012, 13:22
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych został przekazany w dniu 3 lutego 201w roku do uzgodnień zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag mija 20 lutego 2012 roku.
MZ/ 07-02-2012, 09:09
Intencją ustawodawcy przy kwietniowej nowelizacji nie było pozbawienie osób poważnie niedosłyszących i głuchych możliwości kierowania lub ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami, a tylko rezygnacja z obowiązku dodatkowego oznakowania pojazdu przez te osoby. Zmiana ta wynikała z faktu, że przepis nakazujący oznakowanie pojazdów, był przepisem „martwym”. Pojazdy jeździły bez dodatkowego oznakowania, brak było bowiem stosownych uregulowań prawnych w tym zakresie.
MZ/ 07-02-2012, 09:09
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej został przekazany do uzgodnień resortowych w dniu 25 stycznia. Termin zgłaszania uwag mija 24 lutego 2012 r.
MZ/ 30-01-2012, 09:21
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów telefonicznych umożliwiających świadczeniobiorcom umawianie się na wizyty, możliwości monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia został przekazany do uzgodnień zewnętrnych 25 stycznia 2012. Termin zgłaszania uwag upłuwa 24 lutego 2012.
MZ/ 27-01-2012, 09:06
1 2 3 4 ... z 19 następnaCopyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.