Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Nowe prawo

Aż 65 specjalizacji medycznych przewiduje nowy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

03-12-2009, 09:57

Zasady tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy komórek, tkanek i narządów, sposobu oznaczania komórek, tkanek i narządów za pomocą tego oznakowania oraz wymagania w zakresie monitorowania komórek, tkanek i narządów ma wprowadzić nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia.

30-11-2009, 22:27

Zasady dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, które są podejmowane w zakładach opieki zdrowotnej oraz przez inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych oraz warunki i okres przechowywania tej dokumentacji ma uregulować nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia.

30-11-2009, 22:14

Porównywalność prowadzonych kontroli oraz uzyskiwanych wyników i wniosków zapewnić mają zasady, jakie wprowadzi rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

30-11-2009, 22:01

Zmianę sposobu wyliczania średniego rzeczywistego czasu oczekiwania poprzez wydłużenie do 6 miesięcy okresu jaki uwzględnia się przy obliczaniu średniego czasu oczekiwania – przewiduje skierowany do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

30-11-2009, 21:45

Prezydent podpisał 26 listopada br. tzw. dużą nowelizację kodeksów, która m.in. zaostrza kary za pedofilię oraz wprowadza obowiązek farmakologicznego leczenia pedofilów.

27-11-2009, 22:32

W czwartek 26 listopada br. w Ministerstwie Zdrowia zostały zaprezentowane projekty nowych ustaw regulujących refundację leków i badania kliniczne.

26-11-2009, 18:51

Stały Komitet Rady Ministrów debatować będzie 26 listopada br. nad zmianami w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczącymi pomocy doraźnej.

25-11-2009, 17:11

Usprawnieniu systemu opłacania i finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i świadczeń opieki zdrowotnej w tych przypadkach, gdzie źródłem finansowania składek czy świadczeń są środki budżetu państwa, ma służyć praca międzyresortowego zespołu, jaki ma powołać Prezes Rady Ministrów. 

20-11-2009, 17:44

W przypadku śmierci lekarza, dokumentacja medyczna jego pacjentów będzie przechowywana przez okręgową izbę lekarską. Taką zasadę ma wprowadzić przygotowywane w Ministerstwie Zdrowia nowe rozporządzenie.

20-11-2009, 10:50Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.