Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Nowe prawo

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji  projekt zmiany rozporządzenia w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą.

19-11-2009, 17:48

Ministerstwo Zdrowia przekazało 18 listopada br. do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.

19-11-2009, 17:26

Minister Zdrowia podpisał 17 listopada br. rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.

19-11-2009, 17:07

Mieszkańcy domów pomocy społecznej powinni mieć zapewnioną opiekę pielęgniarką i rehabilitację finansowaną ze środków NFZ – twierdzą posłowie PiS, którzy złożyli w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie.

18-11-2009, 12:59

Unia Europejska przygotowuje ważną zmianę zasad leczenia za granicą. Jeśli zostanie ona uchwalona przez Parlament Europejski, nie będzie potrzebna na to zgoda prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak NFZ zapłaci wtedy tylko tyle, ile kosztowałoby to w Polsce.

12-11-2009, 07:58
Nowe zasady dotyczące prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty ustala rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 listopada 2009 r.
11-11-2009, 20:54

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatrywane mają być w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

05-11-2009, 06:32

Nie tylko „zakłady opieki zdrowotnej”, ale także lekarze prowadzący indywidualne lub grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie, będą włączani do przedsięwzięć o charakterze obronnym. Taką m.in. zmianę wprowadzi znowelizowane 3 listopada br. przez rząd rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

03-11-2009, 21:51

Minister zdrowia podpisała 27 października br. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa.

29-10-2009, 18:26

Minister finansów będzie ustalał minimalne sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu lekarzy od odpowiedzialności cywilnej. Lekarskie sądownictwo dyscyplinarne będzie dwuinstancyjne z możliwością odwołania się do Sądu Najwyższego. Nowe przepisy ograniczą czas prowadzenia postępowań dyscyplinarnych. Takie m.in. zmiany przynosi uchwalona 23 października br. przez Sejm ustawa o izbach lekarskich.

25-10-2009, 14:09Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.