Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Nowe prawo

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia  w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy. Projekt zakłada ujednolicenie zasad kwalifikacji potencjalnych biorców narządów, szpiku oraz komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i pępowinowej.

23-10-2009, 06:56

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie ośrodków dawców szpiku. Rozporządzenie ma określać m.in. sposób organizacji ośrodka dawców szpiku, sposób pozyskiwania i badania potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,  tryb badania antygenów zgodności tkankowej i zlecania tego badania właściwym podmiotom oraz sposób postępowania z dokumentacją potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych.

23-10-2009, 06:39

Ministerstwo Zdrowia przekazało 19 października br. do Komitetu Rady Ministrów projekt nowej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Jeśli organ ten zaaprobuje dokument, zostanie on przedstawiony Radzie Ministrów, która zdecyduje, czy skierować go do Sejmu.

19-10-2009, 13:12

Większa niż dotychczas rola położnych, możliwość rodzenia w domu oraz lepsza opieka prenatalna nad matką i dzieckiem – to niektóre z nowych zasad, jakie mają się znaleźć w w przygotowywanym rozporządzeniu ministra zdrowia o tzw. standardach okołoporodowych. W rozporządzeniu może pojawić się też przełomowy zapis, że od tej pory kobieta będzie mogła wspólnie z lekarzem podejmować decyzję o przebiegu porodu.

07-10-2009, 10:11Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.