Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Nowe prawo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 28 listopada. Termin zgłaszania uwag mija w dniu 2 grudnia 2011.
MZ/ 29-11-2011, 09:27
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposób ich odbywania, dokumentowania i zaliczania 24 listopada br. został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 20 grudnia 2011.
MZ / 28-11-2011, 09:29
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 22 listopada 2011.
MZ/ 24-11-2011, 09:27
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością zostało przekazane do uzgodnień zewnętrznych.
MZ / 23-11-2011, 09:04
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
MZ/ 22-11-2011, 09:02
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobów współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
MZ/ 22-11-2011, 09:00

   Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje projekt zarządzenia prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

NFZ/ 26-09-2011, 10:43

   Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zarządzenie prezesa NFZ w sprawie uruchomienia pozostałej części rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Funduszu na 2011 rok.

NFZ/ 20-09-2011, 08:35

   Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NFZ/ 16-09-2011, 13:18

   Ministerstwa Zdrowia przedstawia projekt rozporządzenia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

MZ/ 14-09-2011, 13:01Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.