XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Prawo i Medycyna

1 2 3 4 ... z 15 następna
Andrzej M. Świątkowski
Prawo do strajku pracowników medycznych a przedmiot ochrony prawnej

    Ochrona zdrowia jest areną, na której współcześnie najczęściej występują spory zbiorowe między partnerami społecznymi, osobami zatrudnionymi w służbie zdrowia oraz pracodawcami i podmiotami zatrudniającymi lekarzy, pielęgniarki, laborantów i innych pomocniczych pracowników służby zdrowia. Dbałość ustawodawcy, regulującego zasady i procedury organizacyjno-prawne rozwiązywania sporów zbiorowych, o zaspokojenie dwóch podstawowych dóbr człowieka, jakimi są zdrowie i życie, przybrała formę prawną "niedopuszczalności zaprzestania pracy w wyniku akcji strajkowej na stanowiskach pracy, przy urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie świadczenia pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu" (art. 19 ust. 1 ustawy z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).
Prawo i Medycyna nr 67/ 20-07-2017, 12:12
Joanna Różyńska
    Prowadzenie biomedycznych badań naukowych na osobach niezdolnych do samodzielnego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody, w szczególności małoletnich, od lat jest przedmiotem sporów w literaturze z zakresu etyki i prawa badań naukowych. Kontrowersje wzbudza zwłaszcza dopuszczalność zapraszania takich osób do udziału w badaniach pozbawionych potencjału przysporzenia uczestnikom bezpośrednich korzyści zdrowotnych, czyli w tzw. badaniach „nieterapeutycznych", których jedynym celem jest rozwój uogólnialnej wiedzy naukowej mogącej przyczynić się do wypracowania bardziej bezpiecznych i skutecznych metod diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych.
Prawo i Medycyna nr 67/ 20-07-2017, 12:12
Krzysztof Kaźmierczak
   W prawie polskim regulacja prywatności genetycznej człowieka bywa oceniana jako szczątkowa. Brak jest przepisów dotyczących zarówno samego prowadzenia badań w dziedzinie genetyki, jak i zakresu ich zastosowania. Pomimo tego nie można jednoznacznie uznać, by przy braku swoistych unormowań istniała w tym zakresie całkowita próżnia prawna. Znajdą bowiem tu zastosowanie ogólne przepisy prawa polskiego w dziedzinie interwencji medycznych, w tym o charakterze eksperymentalnym.
Prawo i Medycyna nr 67/ 20-07-2017, 12:11
Olga Sitarz, Jakub Hanc
   Czy określone zachowanie może być równocześnie zakazane, a zatem rodzić odpowiedzialność karną i aprobowane, czyli takiej odpowiedzialności nie powodować?
   Sięgnijmy po dwa orzeczenia sądów karnych, które zapadły w ostatnim czasie. Sąd Okręgowy w Krośnie, w wyroku z dnia 2 września 2016 r.1 uznał lekarza-położnika za winnego popełnienia przestępstwa z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 2 k.k.2, albowiem zastosował on w trakcie porodu tzw. zabieg Kristellera, „który to zabieg według zasad nowoczesnego położnictwa uznany został za niebezpieczny dla życia i zdrowia noworodka i rodzącej". Natomiast Sąd Rejonowy w Olecku, w wyroku z dnia 7 lipca 2014 r.3 uniewinnił lekarza-położnika od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 160 § 3 w zw. z art. 160 § 2 poprzez zastosowanie tzw. zabiegu Kristellera.
Prawo i Medycyna nr 67/ 20-07-2017, 12:11
Magdalena Bieluk
  Nowe technologie, uzyskane dzięki stałemu rozwojowi i postępowi medycznemu, pozwalają lekarzom na udzielanie świadczeń zdrowotnych wyższej jakości i umożliwiają przewidzenie i zapobiegnięcie wielu sytuacjom, które wcześniej uchodziły za nieuniknione i nierozwiązywalne. Jedną z procedur dostępnych pacjentom jest zabieg sterylizacji, który nie jest obecnie uważany za procedurę nieodwracalną (aczkolwiek wskazuje się na skomplikowany charakter, kosztowność i brak gwarancji skuteczności refertylizacji).
Prawo i Medycyna nr 67/ 20-07-2017, 12:11
Emilia Świderska, Emilia Twarowska
   W dzisiejszych czasach za kobietę idealną uważa się kobietę szczupłą. W związku z tym odchudzanie staje się „znakiem naszych czasów". To mediom zawdzięczamy taki kanon kobiecego piękna. Kobiety dążąc do perfekcyjnego wyglądu stosują rozmaite diety, które w efekcie mogą przerodzić się w szkodzące zdrowiu głodówki. W niektórych przypadkach to, co początkowo zaczyna się niewinną dietą, przeradza się w poważne problemy odżywiania. Granica między odchudzaniem a zaburzeniami odżywiania jest trudna do określenia.
Prawo i Medycyna nr 67/ 20-07-2017, 12:11
Weronika Borkowska
   Degeneracja plamki żółtej związana z wiekiem to choroba siatkówki, która z roku na rok dotyka coraz większą część populacji. Nieleczona może prowadzić nawet do całkowitej utraty widzenia. Szacuje się, że w Polsce, gdzie staje się ona obecnie pierwszą przyczyną utraty użytecznej ostrości wzroku, choruje na nią nawet do 1,5 miliona osób.
Prawo i Medycyna nr 67/ 20-07-2017, 12:10
Lech Żukowski
   Problem zaliczania psychologów do grupy zawodów medycznych był już przedmiotem zainteresowań doktryny. W typologiach zawodów regulowanych zalicza się go do zawodów związanych z medycyną, zdrowiem i weterynarią. Trudno jednak o jednoznaczne określenie, czy psycholodzy zaliczają się do grupy zawodów medycznych. Tekst zawiera zestawienie wybranych argumentów za przyjęciem bądź odrzuceniem tego twierdzenia. W syntezie omawianych argumentów postawione zostały wnioski dotyczące warunków, pod jakimi można uznawać psychologów za zawód medyczny.
Prawo i Me/ 04-05-2017, 14:34
Damian Kaczan
   Ustawa z 20.05.2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw modyfikująca większość przepisów ustawy z 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi (dalej: u.p.s.k.) oraz dodająca do tego źródła prawa wiele nowych podstawowych jednostek redakcyjnych zasadniczo weszła w życie 11.09.2016 r. Z uzasadnienia projektu nowego aktu normatywnego wynika, iż ma on na celu m.in. zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim biorącym udział w procedurach regulowanych przez ustawę nowelizowaną. Warto zatem rozważyć, jak owa zmiana wpłynęła na stosunki cywilnoprawne powstające w związku z doznaniem uszczerbku na skutek pobrania krwi lub jej składników, w szczególności w kontekście bezprawności jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej - zwłaszcza, że problematyka ta ma ogromne znaczenie praktyczne.
Prawo i Medycyna nr 66 / 04-05-2017, 14:14
Jan Ciechorski

   Najwcześniej uchwalonym aktem prawnym w Polsce z zakresu praw pacjenta jest ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego1. Wydaje się nieprzypadkowe, iż na początku uregulowano prawa osób z zaburzeniami psychicznymi, albowiem prawa tych chorych najbardziej są narażone na naruszenie.

Prawo i Medycyna nr 66 / 04-05-2017, 11:33
1 2 3 4 ... z 15 następnaCopyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.