Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Prawo i Medycyna

Aleksandra Komar, Piotr Szenk
   Decyzja o podjęciu lub zaniechaniu leczenia jest niewątpliwie jednym z głównych dylematów, z którymi stykają się lekarze praktycy. Jak słusznie zauważa A. Górski, dylemat ten opiera się na prawnym i etycznym wartościowaniu dóbr, takich jak życie i zdrowie pacjenta z jednej strony, a autonomia pacjenta, bezpieczeństwo ogólne czy interesy ekonomiczne w procesie leczenia z drugiej strony1. Pamiętać przy tym należy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi uregulowaniami, obowiązek udzielenia pomocy przez lekarza...
Prawo i Medycyna nr 46/ 28-05-2012, 15:25
Rafał Lach
   Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2 znowelizowana została m.in. treść wskazanej wyżej ustawy o finansowaniu poprzez wprowadzenie, z dniem 1 lipca 2011 r., Działu Via o tytule Transport sanitarny, którego przepisy określają m.in. podstawowe wymagania stawiane środkom transportu sanitarnego, jak też upoważniają organy administracji do przeprowadzenia czynności kontrolnych w tym zakresie. Do ustawy o finansowaniu dodany został również art. 5 pkt. 33a), definiujący transport sanitarny. Uwzględniając treść art. 1 pkt 1), 2) i 7), określającego podstawowy przedmiot regulacji ustawowej, a zatem warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej...
Prawo i Medycyna nr 46/ 21-05-2012, 15:16
Joanna Ostojska
 Rozwój współczesnej medycyny, udoskonalenie technik inżynierii genetycznej, transplantologii, terapii paliatywnej oraz prokreacji medycznie wspomaganej stawia obecnie przed ustawodawcą konieczność zweryfikowania poglądów na temat początku życia i śmierci.
    Przed takim wyzwaniem, wobec konieczności prawnej regulacji problematyki zapłodnienia pozaustrojowego, staje dziś ustawodawca krajowy.
Prawo i Medycyna nr 46/ 21-05-2012, 15:03
Alicja Sieczych
   Macierzyństwo zastępcze jest jednym z problemów na styku bioetyki i prawa cywilnego. Polski ustawodawca nie zajął dotychczas stanowiska w kwestii dopuszczalności i oceny aksjologicznej tego typu umów. Tym niemniej, debata na temat surogacji zatacza coraz szersze kręgi, a precedensowe umowy o macierzyństwo zastępcze, nie zważając na milczenie legislacji, pojawiają się w polskiej praktyce prawnej. Tym bardziej warto więc przyjrzeć się systemom zagranicznym, które podejmują próbę regulacji w tym obszarze i które mogą służyć jako model lub przestroga w pracach nad rodzimymi rozwiązaniami prawnymi.
Prawo i Medycyna nr 46/ 21-05-2012, 14:47Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.