XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Prawo i Medycyna

Tomasz Sroka
   1. Dnia 6 listopada 2014 r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, który rozpoznawał apelacje od wyroku sądu I instancji1. Orzeczenie zostało wydane na kanwie stanu faktycznego, w którym lekarz podczas zabiegu cesarskiego cięcia kończącego ciążę stwierdził, że stan macicy stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia kobiety w razie kolejnej ciąży. W tej sytuacji podjął decyzję, bez wcześniejszej konsultacji z pacjentką, o przecięciu i podwiązaniu jajowodów, czym doprowadził do jej ubezpłodnienia.
Prawo i Medycyna nr 65 / 27-02-2017, 12:27
Izabela Nagalska
   Klasycznie wyróżnia się dwa systemy regulacji prawnej pobierania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich: system domniemanego sprzeciwu - opting in (np. Niemcy, USA, Grecja) oraz system domniemanej zgody - opting out (np. Hiszpania, Austria, Belgia, Portugalia, Nowa Zelandia)1. W przypadku systemu opt-in pobrania dokonuje się za wyrażoną za życia zgodą dawcy ex mortuo, zaś brak stanowiska w kwestii pobrania oznacza wykluczenie z kręgu potencjalnych dawców po śmierci.
Prawo i Medycyna nr 65 / 27-02-2017, 12:21
Mirosław Nesterowicz
   1. Stosunki prawne powstają pomiędzy lekarzem (zakładem leczniczym) a pacjentem. Z nich wynikają obowiązki lekarza (zakładu) określone w umowie o zabiegi medyczne, w stosunku ubezpieczenia zdrowotnego, czy nałożone przez przepisy prawne mające charakter imperatywny (obowiązek udzielenia świadczeń zdrowotnych, udzielenia pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia, zapewnienia bezpieczeństwa pobytu w zakładzie leczniczym, przestrzegania praw pacjenta itp.). Nie istnieją natomiast stosunki prawne pomiędzy lekarzem (zakładem) a osobą trzecią, której pacjent może wyrządzić szkodę poprzez swoje działanie czy zaniechanie.
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:35
Agata Wnukiewicz-Kozłowska
   Autonomia pacjenta, która stanowi niepodważalną zasadę współczesnej bioetyki oraz prawa medycznego, implikuje pytanie o zakres podmiotowy i przedmiotowy podejmowania przez człowieka decyzji związanych z jego życiem i śmiercią. Szczególnie próba kontrolowania procesu umierania, w sensie możliwości zastosowania procedury wspomaganego samobójstwa lub eutanazji albo też zaprzestania uporczywej terapii, wywołuje istotne kontrowersje zarówno etyczne jak i prawne.
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:32
Monika Płatek
Wprowadzenie. Obowiązywanie praw reprodukcyjnych w polskim porządku prawnym.
   6 października 2016 roku Sejm odrzucił złożony przez fundację Ordo Iuris społeczny projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży1 oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny2 [dalej: Projekt, Projekt Ordo Iuris].
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:28
Maria Boratyńska
  Sfinansowanie zakupu protezy jest jednym ze sposobów naprawienia szkody na osobie. Mimo, iż przy utracie kończyny to oczywiste, należy rozstrzygnąć kwestię, jak posiadanie protezy przekłada się na zdolność do pracy zarobkowej, widoki powodzenia na przyszłość oraz na zadośćuczynienie za krzywdę. Protezy mogą być ultranowoczesne i wysoce kosztowne, wyczynowe lub szczególnie estetyczne, ale i średniego sortu oraz funkcjonalności, a także siermiężne, w granicach 3 000 zł refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia raz na trzy lata. Na tym tle powstaje pytanie, jaka proteza powinna zostać uznana za odpowiednią do potrzeb.
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:23
Jan Ciechorski
   Nowelą do Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r.1 zmieniono również niektóre przepisy Kodeksu karnego wykonawczego dotyczące wykonywania środków zabezpieczających. W regulacji wykonywania tzw. internacji psychiatrycznej wprowadzono istotne novum w postaci możliwości udzielenia sprawcy osadzonemu w zakładzie psychiatrycznym przepustki.
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:19
Aneta Gawlik, Agnieszka Bielska-Brodziak
   Tytuł publikacji zwraca uwagę na pewien zdumiewający, a jednocześnie umykający z pola widzenia fenomen. Mimo iż w świetle wiedzy medycznej jest oczywiste, że dla pewnej grupy pacjentów nie jest możliwym jednoznaczne ustalenie płci zaraz po urodzeniu, zjawiska tego nie chce dostrzec prawodawca i w związku z tym nie uwzględnia go w swoich decyzjach.
Prawo i Medycyna nr 63/ 13-02-2017, 12:57
Beata Janiszewska, Agata Wnukiewicz-Kozłowska
1. Jurydyczne uwarunkowania dopuszczalności hospitalizacji psychiatrycznej są w ostatnich latach przyczyną zwiększonego zainteresowania nauki prawa. Do podejmowania tych zagadnień skłaniają m.in. problemy występujące w praktyce orzeczniczej, która w postępowaniach sądowych o różnym przedmiocie zmaga się ze skutkami wzrostu liczby przypadków niesienia pomocy medycznej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi.
Prawo i Medycyna nr 63/ 13-02-2017, 12:53
Joanna Różyńska
   Celem niniejszego artykułu jest krytyczne zrekonstruowanie podstawowych zasad oceny ryzyka i potencjalnych korzyści badania biomedycznego z udziałem człowieka, przyjętych w standardach międzynarodowych. Szczególny nacisk położony będzie na różnice między regulacją dopuszczalnego ryzyka w badaniach bez tzw. potencjału terapeutycznego i badaniach, który taki potencjał mają.
Prawo i Medycyna nr 63/ 13-02-2017, 12:39Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.