Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Prawo i Medycyna

Monika Płatek
Wprowadzenie. Obowiązywanie praw reprodukcyjnych w polskim porządku prawnym.
   6 października 2016 roku Sejm odrzucił złożony przez fundację Ordo Iuris społeczny projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży1 oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny2 [dalej: Projekt, Projekt Ordo Iuris].
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:28
Maria Boratyńska
  Sfinansowanie zakupu protezy jest jednym ze sposobów naprawienia szkody na osobie. Mimo, iż przy utracie kończyny to oczywiste, należy rozstrzygnąć kwestię, jak posiadanie protezy przekłada się na zdolność do pracy zarobkowej, widoki powodzenia na przyszłość oraz na zadośćuczynienie za krzywdę. Protezy mogą być ultranowoczesne i wysoce kosztowne, wyczynowe lub szczególnie estetyczne, ale i średniego sortu oraz funkcjonalności, a także siermiężne, w granicach 3 000 zł refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia raz na trzy lata. Na tym tle powstaje pytanie, jaka proteza powinna zostać uznana za odpowiednią do potrzeb.
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:23
Jan Ciechorski
   Nowelą do Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r.1 zmieniono również niektóre przepisy Kodeksu karnego wykonawczego dotyczące wykonywania środków zabezpieczających. W regulacji wykonywania tzw. internacji psychiatrycznej wprowadzono istotne novum w postaci możliwości udzielenia sprawcy osadzonemu w zakładzie psychiatrycznym przepustki.
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:19
Aneta Gawlik, Agnieszka Bielska-Brodziak
   Tytuł publikacji zwraca uwagę na pewien zdumiewający, a jednocześnie umykający z pola widzenia fenomen. Mimo iż w świetle wiedzy medycznej jest oczywiste, że dla pewnej grupy pacjentów nie jest możliwym jednoznaczne ustalenie płci zaraz po urodzeniu, zjawiska tego nie chce dostrzec prawodawca i w związku z tym nie uwzględnia go w swoich decyzjach.
Prawo i Medycyna nr 63/ 13-02-2017, 12:57
Beata Janiszewska, Agata Wnukiewicz-Kozłowska
1. Jurydyczne uwarunkowania dopuszczalności hospitalizacji psychiatrycznej są w ostatnich latach przyczyną zwiększonego zainteresowania nauki prawa. Do podejmowania tych zagadnień skłaniają m.in. problemy występujące w praktyce orzeczniczej, która w postępowaniach sądowych o różnym przedmiocie zmaga się ze skutkami wzrostu liczby przypadków niesienia pomocy medycznej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi.
Prawo i Medycyna nr 63/ 13-02-2017, 12:53
Joanna Różyńska
   Celem niniejszego artykułu jest krytyczne zrekonstruowanie podstawowych zasad oceny ryzyka i potencjalnych korzyści badania biomedycznego z udziałem człowieka, przyjętych w standardach międzynarodowych. Szczególny nacisk położony będzie na różnice między regulacją dopuszczalnego ryzyka w badaniach bez tzw. potencjału terapeutycznego i badaniach, który taki potencjał mają.
Prawo i Medycyna nr 63/ 13-02-2017, 12:39
Marta Młot
   1. Transplantologia jest prężnie rozwijającą się gałęzią medycyny. Daje możliwość nadzwyczajnej ochrony życia oraz poprawienia jego jakości w przypadku dysfunkcji niektórych organów ludzkich. Transplantacja to zabieg chirurgiczny, polegający na pobraniu z organizmu dawcy komórek, tkanek lub narządów oraz przeszczepieniu ich do organizmu biorcy.
Prawo i Medycyna nr 63/ 13-02-2017, 12:36
Maria Boratyńska
   Obowiązek zakupu wyrobów medycznych w drodze przetargu wymaga od zakładów opieki zdrowotnej wzmożonej staranności w wyłanianiu kontrahentów. Obok skontrolowania, czy oferowany produkt spełnia postawione wymogi jakościowe, komisje przetargowe muszą dopilnować prawidłowości procedur, w tym kierować się podanymi w ustawie kryteriami wyselekcjonowania najkorzystniejszej oferty.
Prawo i Medycyna nr 63 / 10-02-2017, 11:11
Mirosław Nesterowicz, Natalia Karczewska-Kamińska
   W ostatnich kilku latach szczególne namiętności i kontrowersje wywołuje klauzula sumienia lekarzy. Konsekwencją tego są liczne wypowiedzi w prasie, internecie i innych mediach oraz konferencje naukowe. Jedni twierdzą, że obecne unormowania prawne są wyrazem kompromisu pomiędzy prawami lekarzy a prawami pacjentów, inni, że żadnych kompromisów w tym przedmiocie być nie może, gdyż klauzula sumienia wynika z praw człowieka, z prawa moralnego, które musi być ponad prawem stanowionym, a więc sumienie lekarza jest ponad autonomią pacjenta.
Prawo i Medycyna nr 62 / 25-07-2016, 11:24
Jakub Hanc
   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r.2, a także wydarzenia będące podstawą do poczynionych przez niego rozważań, stanowią niewątpliwy impuls do ponownego przyjrzenia się instytucji, określanej w literaturze przedmiotu jako „klauzula sumienia", w zestawieniu z gwarantowaną przez Konstytucję3 w art. 53 ust. 14 - wolnością sumienia. Zagadnienie to jest tym istotniejsze, że konstatacje z niego płynące przekładają się w sposób bezpośredni na zakresy wykonywania niektórych zawodów medycznych.
Prawo i Medycyna nr 62 / 25-07-2016, 10:37Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.