XVIII Ogólnopolskie sympozjum - Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie 2017
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    

Artykuły, opinie

Sebastian Niegowski, Natalia Rytych
   Podczas rozmów o amerykańskiej służbie zdrowia często poruszany jest temat bardzo wysokich rachunków, które pacjenci dostają po wyjściu ze szpitala. Na własnej skórze doświadczają tego zarówno turyści, którym przydarzył się nieszczęśliwy wypadek w Stanach Zjednoczonych, ale również Amerykanie, którzy często za kilkudniowy pobyt w szpitalu muszą zapłacić więcej niż za luksusowy samochód prosto z salonu.
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k./ 17-08-2015, 11:44
Karolina Zalewska-Zbiciak
   Zgodnie z treścią ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia (art. 15 w/w ustawy).
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy / 18-12-2014, 14:52
Rafał Gutowski
   Z dniem 1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie czasu pracy niektórych pracowników medycznych. Zmiana czasu pracy dotyczy pracowników: radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sadowej i prosektoriów.
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy/ 24-11-2014, 10:21
Konrad Kacprzak
    Zgodnie z art. 86 ust. 1 Prawa farmaceutycznego1 apteka to placówka ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności wskazane w ust. 2 usługi farmaceutyczne. Stosownie do rzeczonego ust. 2 tego samego artykułu nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca świadczenia usług farmaceutycznych obejmujących...
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. / 20-11-2014, 13:03
    Czy powinniśmy bać się epidemii czy też jedyne co nam zagraża to „fearbola", zdecydowanie bardziej niebezpieczna od samego wirusa? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy debaty „Ebola - epidemia wydatków czy wirus paniki?", zorganizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.
Fundacja im. Lesława A. Pagi / 06-11-2014, 15:20
Konrad Kacprzak
   Kwestia identyfikacji pracowników szpitali oraz pacjentów stanowi stosunkową nowość w realiach polskiej służby zdrowia i została wprowadzona do systemu prawnego ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.), dalej u.d.l.
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k./ 29-10-2014, 10:04
Lech Gardocki
    W październiku ubiegłego roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, przedstawiła projekt zmian w części szczególnej kodeksu karnego, wśród których najbardziej zwracały uwagę propozycje odnoszące się do przepisów regulujących, od strony prawa karnego...
Prawo i Medycyna nr 54 / 26-09-2014, 13:17
Krzysztof Pietrzykowski
   Książka Pani Doktor Beaty Janiszewskiej składa się z trzech obszernych rozdziałów, krótkiego wprowadzenia i uwag końcowych oraz przedmowy, wykazu skrótów, wykazu literatury i indeksu rzeczowego. Dotyczy ona zgody na udzielenie świadczenia medycznego, a więc jednej z podstawowych instytucji prawa medycznego, o wielkiej doniosłości społecznej i szczególnie istotnym znaczeniu w sferze wykonywania czynności leczniczych...
Prawo i Medycyna nr 54 / 24-09-2014, 15:10
Paweł Łuków
   Typowe dyskusje nad problematyką moralnej dopuszczalności leczenia niepłodności z wykorzystaniem metod in vitro koncentrują się wokół zagadnień takich jak moralny status embrionu ludzkiego czy prawa jednostek do korzystania z tych metod. Książka Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz odbiega od tego schematu. Antropolożka nie opisuje drobiazgowo „stanu debaty" nad in vitro ani nie referuje znanych argumentów. Zamiast tego pokazuje, na co trafnie wskazuje tytuł jej książki, jak leczenia niepłodności doświadczają osoby...
Prawo i Medycyna nr 54 / 24-09-2014, 15:03
   1. Przypadki odmowy wykonania przez polskich lekarzy legalnych i uzasadnionych świadczeń zdrowotnych coraz częściej trafiają na łamy prasy i stają się przedmiotem publicznej krytyki, a nawet postępowań sądowych. Najczęściej sprawy te dotyczą procedur medycznych z zakresu szeroko rozumianej medycyny reprodukcyjnej - diagnostyki prenatalnej i przerywania ciąży. W dwóch takich sprawach zapadły ostatnio wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka...
Prawo i Medycyna nr 52/53 / 24-09-2014, 14:34Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.