Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Artykuły, opinie

Joanna Wojnarowska
   24 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyła się ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Współczesne problemy w transplantologii - prawo, medycyna, filozofia. Organizatorami przedsięwzięcia były Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant. Obrady toczyły się w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich i podzielone zostały na trzy panele. Każdy z nich składał się z kilku wystąpień prelegentów i następującej po nich dyskusji.
Prawo i Medycyna nr 60 / 13-01-2016, 15:25
Ryszard Grenda

1. Dyskusja w części B - zgoda sądu na oddanie narządu do transplantacji przez żywego niespokrewnionego dawcę

2. Dyskusja w części C: Przeszczepienie „ciała do głowy"

Prawo i Medycyna nr 60 / 13-01-2016, 14:16
Dorota Krekora-Zając
   Problematyka biobankowania ludzkiego materiału biologicznego w Polsce nie była dotychczas przedmiotem monografii bioetycznej, jest to zatem pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące tej tematyki. Zagadnienie jest tematem niezwykle ważnym i aktualnym. Rozwój biobanków jest bowiem warunkiem sine qua non rozwoju wszystkich nauk o człowieku. Ponadto należy wskazać, że w Polsce od wielu lat rozwija się rynek biobanków przy całkowitym braku regulacji prawnej ich funkcjonowania. Recenzowana monografia nie jest pozycją typowo prawniczą, choć zostały w niej częściowo omówione regulacje prawne działania biobanków w Polsce i Europie. Niewątpliwie wpisuje się ona w nurt publikacji bioetycznych, w których zastosowano metodę Ethical, Legal and Social Implications Analysis.
Prawo i Medycyna nr 60 / 13-01-2016, 10:43
Sebastian Niegowski, Natalia Rytych
   Podczas rozmów o amerykańskiej służbie zdrowia często poruszany jest temat bardzo wysokich rachunków, które pacjenci dostają po wyjściu ze szpitala. Na własnej skórze doświadczają tego zarówno turyści, którym przydarzył się nieszczęśliwy wypadek w Stanach Zjednoczonych, ale również Amerykanie, którzy często za kilkudniowy pobyt w szpitalu muszą zapłacić więcej niż za luksusowy samochód prosto z salonu.
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k./ 17-08-2015, 11:44
Karolina Zalewska-Zbiciak
   Zgodnie z treścią ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia (art. 15 w/w ustawy).
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy / 18-12-2014, 14:52
Rafał Gutowski
   Z dniem 1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie czasu pracy niektórych pracowników medycznych. Zmiana czasu pracy dotyczy pracowników: radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sadowej i prosektoriów.
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy/ 24-11-2014, 10:21
Konrad Kacprzak
    Zgodnie z art. 86 ust. 1 Prawa farmaceutycznego1 apteka to placówka ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności wskazane w ust. 2 usługi farmaceutyczne. Stosownie do rzeczonego ust. 2 tego samego artykułu nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca świadczenia usług farmaceutycznych obejmujących...
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. / 20-11-2014, 13:03
    Czy powinniśmy bać się epidemii czy też jedyne co nam zagraża to „fearbola", zdecydowanie bardziej niebezpieczna od samego wirusa? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy debaty „Ebola - epidemia wydatków czy wirus paniki?", zorganizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.
Fundacja im. Lesława A. Pagi / 06-11-2014, 15:20
Konrad Kacprzak
   Kwestia identyfikacji pracowników szpitali oraz pacjentów stanowi stosunkową nowość w realiach polskiej służby zdrowia i została wprowadzona do systemu prawnego ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.), dalej u.d.l.
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k./ 29-10-2014, 10:04
Lech Gardocki
    W październiku ubiegłego roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, przedstawiła projekt zmian w części szczególnej kodeksu karnego, wśród których najbardziej zwracały uwagę propozycje odnoszące się do przepisów regulujących, od strony prawa karnego...
Prawo i Medycyna nr 54 / 26-09-2014, 13:17Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.