Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Artykuły, opinie

   W maju 2005 roku opinia publiczna dowiedziała się o tragicznym przypadku Agaty L. z Piły. Agata L., będąc od kwietnia 2004 r. w ciąży, zachorowała na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Od 18 maja do 29 września 2004 r. kobieta była leczona w szpitalach w Pile, Poznaniu i Łodzi. Jej stan zdrowia ulegał stałemu pogorszeniu, a mimo to leka­rze nie wykonywali koniecznych badań, prawdopodobnie w obawie przed uszkodzeniem płodu lub wywołaniem poronienia.
   Ocena stanu faktycznego odtworzonego na podstawie dokumenta­cji lekarskiej oraz relacji matki Agaty L. daje podstawy do twierdzenia, że lekarze w tej sprawie dopuścili się błędu w sztuce lekarskiej, co może skutkować odpowiedzialnością karną ...

24-08-2007, 11:38

   Przyjęcie odpowiedzialności bez winy (no fault) za szkody medyczne nastąpiło w związku ze zmianami, jakie dokonywały się w Nowej Zelandii od początku lat 60-tych XX w. w prawie kompensacji szkód na osobie, których poszkodowany doznał w następstwie wypadku (tzw. accident compensation law).
   Przewlekłość i niepewny rezultat procesów odszkodowawczych oraz niski poziom świadczeń otrzymywanych w ramach systemu ubezpieczeń społecznych doprowadziły do tego, że coraz większego znaczenia zaczęła nabierać koncepcja utworzenia wszechstronnego i ogólnego modelu kom­pensacji, w ramach którego wyrównaniu podlegać miały wszelkie postaci szkód poniesionych w wyniku wypadków ...

23-08-2007, 14:35

Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu jest międzynarodowym sądem powołanym do rozpatrywania skarg na naruszenia praw i gwarancji ustanowionych przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

04-06-2007, 10:42
 Niebywały postęp medycyny, jaki dokonał się w dziedzinie diagnostyki prenatalnej, pozwala przyszłym rodzicom na podejmowanie świadomej decyzji dotyczącej ich potomstwa. Dzięki specjalistycznym badaniom możliwe jest kontrolowanie rozwoju płodu, a nawet, jeśli płód nosi wady, w gestii rodziców pozostaje decyzja dotycząca jego dalszej egzystencji.
04-06-2007, 10:27Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.