Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Artykuły, opinie

Krzysztof Pietrzykowski
   Książka Pani Doktor Beaty Janiszewskiej składa się z trzech obszernych rozdziałów, krótkiego wprowadzenia i uwag końcowych oraz przedmowy, wykazu skrótów, wykazu literatury i indeksu rzeczowego. Dotyczy ona zgody na udzielenie świadczenia medycznego, a więc jednej z podstawowych instytucji prawa medycznego, o wielkiej doniosłości społecznej i szczególnie istotnym znaczeniu w sferze wykonywania czynności leczniczych...
Prawo i Medycyna nr 54 / 24-09-2014, 15:10
Paweł Łuków
   Typowe dyskusje nad problematyką moralnej dopuszczalności leczenia niepłodności z wykorzystaniem metod in vitro koncentrują się wokół zagadnień takich jak moralny status embrionu ludzkiego czy prawa jednostek do korzystania z tych metod. Książka Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz odbiega od tego schematu. Antropolożka nie opisuje drobiazgowo „stanu debaty" nad in vitro ani nie referuje znanych argumentów. Zamiast tego pokazuje, na co trafnie wskazuje tytuł jej książki, jak leczenia niepłodności doświadczają osoby...
Prawo i Medycyna nr 54 / 24-09-2014, 15:03
   1. Przypadki odmowy wykonania przez polskich lekarzy legalnych i uzasadnionych świadczeń zdrowotnych coraz częściej trafiają na łamy prasy i stają się przedmiotem publicznej krytyki, a nawet postępowań sądowych. Najczęściej sprawy te dotyczą procedur medycznych z zakresu szeroko rozumianej medycyny reprodukcyjnej - diagnostyki prenatalnej i przerywania ciąży. W dwóch takich sprawach zapadły ostatnio wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka...
Prawo i Medycyna nr 52/53 / 24-09-2014, 14:34
Barbara Chyrowicz
    Brak mojej akceptacji ostatecznego stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 4/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie tzw. klauzuli sumienia wiąże się zasadniczo z załącznikiem: Klauzula sumienia w medycynie reprodukcyjnej.
Prawo i Medycyna nr 52/53 / 24-09-2014, 13:35
Karolina Zalewska-Zbiciak
   W związku z coraz częstszym zjawiskiem świadczenia przez położne działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej - indywidualnej praktyki w zakładach opieki zdrowotnej, warto zwrócić uwagę na zagadnienie odpowiedzialności za szkody, w tym błędy medyczne, popełnione przez położne w ramach wykonywania zawodu na podstawie trzech, najczęściej występujących form organizacyjno-prawnych.
Karolina Zalewska-Zbiciak, Associate, Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k./ 23-09-2014, 10:47
   Zasady postępowania ze zwłokami określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U.01.153.1783), wydane na podstawie art. 20, ust.3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.00.23.295 z późn. zm.)
http://www.mz.gov.pl/ 18-12-2013, 14:30
       Od 2011 r. Rzecznik Praw Pacjenta sukcesywnie występuje do Ministerstwa Sprawiedliwości o przekazanie danych statystycznych dotyczących ewidencji spraw o odszkodowania za szkody wyrządzone przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, w sądach rejonowych oraz okręgowych.

Na dzień dzisiejszy Rzecznik Praw Pacjenta dysponuje w/w danymi za rok 2009, 2010, 2011 oraz 2012.
http://www.bpp.gov.pl// 20-06-2013, 12:30
MINISTER ZDROWIA
Warszawa, 24 maja 2013 r.

Do Przyjaciół Lekarzy
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

zwracam się dzisiaj do Was jako tych, od których zależy zdrowie i życie pacjentów.
    Wiele się mówi o błędach w systemie ochrony zdrowia, o zbyt niskich nakładach na leczenie i słabo wycenionych procedurach. Szukanie rozwiązań tych istotnych problemów to zadanie ministra zdrowia, rządu i parlamentu. Staramy się temu sprostać.
28-05-2013, 16:18
Polska Izba Gospodarcza Czystości
    26 kwietnia br. zakończyła się VI edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa. Warszawskie Centrum EXPO XXI ponownie przeżyło prawdziwe oblężenie. Organizatorzy z dumą podkreślają, iż po raz kolejny targi ISSA Interclean odnotowały wzrost odwiedzających. Pierwsze podsumowania wskazują, że możemy się pochwalić blisko 4 000 gości z 55 krajów.
14-05-2013, 11:04
   W dzienniku ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1545 ukazało się rozporządzenie dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych pełen tekst rozporządzenia dostępny na stronie
RCL/ 17-01-2013, 21:30Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.