Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
Konferencje


KALENDARIUM
Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie
2005-06-02/03
czwartek, piątek
Tytuł
VI Ogólnopolskie Sympozjum
"Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie"

Początek

02 czerwca 2005 r.
Koniec

03 czerwca 2005 r.

Punkty
edukacyjne

Udział w konferencji, potwierdzony dyplomem,
będzie upoważniał do otrzymania punktów edukacyjnych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, oraz udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w konferencji lekarzowi / lekarzowi dentyście przysługują punkty edukacyjne.

Miejsce Obrad

Centrum Konferencyjne Wojska Polskiego
Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13

Wprowadzenie

Szanowni Państwo!

    W imieniu organizatorów zapraszam Państwa do udziału w VI Ogólnopolskim Sympozjum “Blok Operacyjny – organizacja i funkcjonowanie”.
  
W tym roku intencją Zespołu przygotowującego program naszych czerwcowych spotkań, było położenie szczególnego nacisku na stale aktualne, kluczowe aspekty funkcjonowania bloków operacyjnych. Pomimo, iż problemy związane z bezpieczeństwem pacjenta i personelu w bloku operacyjnym były już omawiane w czasie I i II Sympozjum, ze względu na ich wagę zdecydowano o przypomnieniu najistotniejszych podstaw bezpiecznej pracy w bloku operacyjnym. Z podobnych powodów, zdecydowano się na przygotowanie sesji nt. zakażeń szpitalnych w bloku operacyjnym. Uwrażliwienie wszystkich pracujących w bloku operacyjnym na pryncypia związane z profilaktyka zakażeń szpitalnych, może w przyszłości procentować lepszymi wynikami odległymi, mniejszymi kosztami związanymi z leczeniem pooperacyjnym, a przede wszystkim satysfakcją naszych pacjentów. Umieszczenie w programie sesji poświęconej aspektom finansowym i ekonomii bloku operacyjnego, w okresie coraz większej komercjalizacji opieki zdrowotnej, wydaje się być oczywiste i nie wymaga bardziej obszernego komentarza. Podobnie nie trzeba uzasadniać przesłanek do omówienia zagadnień związanych ze szkoleniem i edukacją w bloku operacyjnym. W ubiegłym roku przyjęliście Państwo aplauzem wykłady pokazujące organizacje pracy w blokach operacyjnych, wiodących wysokospecjalistycznych polskich ośrodków. Stąd mamy nadzieję, iż sesja “Blok operacyjny przyszłości”, do której zaprosimy przedstawicieli wybranych, najbardziej nowoczesnych bloków operacyjnych, spotka się z Państwa życzliwym zainteresowaniem i będzie dobrym wstępem do podsumowania tegorocznych obrad.

Z wyrazami szacunku
w imieniu organizatorów obrad

Paweł Wójcik 
Dyrektor ds. Medycznych
Abacus Biuro Promocji Medycznej

Przygotowanie
i koordynacja
programu:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki,
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz
Szreter

Program obrad

Bezpieczeństwo pacjenta i personelu w bloku operacyjnym
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Strategia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w świetle wymagań dyrektyw Unii Europejskiej
- Prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Substancje chemiczne – narażenie zawodowe pracowników sal operacyjnych
– Dr inż. Małgorzata Pośniak, Dr Jolanta Skowroń, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Wentylacja pomieszczeń szpitalnych
– Dr inż. Elżbieta Jankowska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Zagrożenie elektromagnetyczne przy zabiegach elektrochirurgicznych
– Dr inż. Krzysztof Gryz, Dr inż. Jolanta Karpowicz, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Środki ochrony indywidualnej zapewniające bezpieczeństwo personelu medycznego
– Dr inż. Katarzyna Majchrzycka, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Biomechanika pracy fizycznej personelu sali operacyjnej
– Dr Tomasz Tokarski, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Zakażenia w bloku operacyjnym
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Klinika Chirurgii CMKP, Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
Doc. dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda, Katedra Mikrobiologii CM UJ w Krakowie
Ryzyko zakażeń u chorych operowanych z obniżoną odpornością
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Klinika Chirurgii CMKP, Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
Nadzór mikrobiologiczny i epidemiologiczny zakażeń miejsca operowanego
Dr Mirosław Jawień, Dr n biol. Jadwiga Wójkowska – Mach, Katedra Mikrobiologii CM UJ w Krakowie
Czynniki ryzyka zakażeń miejsca operowanego. Aspekty chirurgiczne
- Dr n. med. Sławomir Pietuszko, Zespół Opieki Zdrowotnej w Grajewie
Zakażenia anestezjologiczne w bloku operacyjnym
Dr n med. Urszula Zielińska, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
Możliwość zastosowania programów ekspertowych w nadzorze nad zakażeniami miejsca operowanego
- Doc. dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda, Katedra Mikrobiologii CM UJ w Krakowie
Sterylizacja, transport materiałów i narzędzi w bloku operacyjnym
Dr n med. Barbara Waszak, Państwowy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Bydgoszczy
Edukacja i szkolenie w bloku operacyjnym
Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Znaczenie współczesnych systemów teleinformatycznych bloku operacyjnego w szkoleniu młodych chirurgów i pielęgniarek instrumentalnych
- Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński. Dr Maciej Mrówka ,Pielęgniarka Grażyna Wachowska, Inż. Paweł Kochanowicz, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
Współczesna strategia kształcenia podyplomowego pielęgniarek
Mgr Grażyna Piegdoń, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Szkolenie zespołu operacyjnego w nowej procedurze zabiegowej
- Dr Zenon Permoda, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
Koszty i jakość edukacji
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
Finansowanie i ekonomia bloku operacyjnegoWpływ stosowania nowoczesnych technik, materiałów oraz aparatury i urządzeń medycznych na opłacalność finansową bloku operacyjnego
Dr Dominik Doliński , Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, Dr Witold Cieśla, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
Nowy blok operacyjny- kapitał czy bankructwo
- Dr n. med. Aleksander Olejarz, Szpital Miejski w Bydgoszczy
Rachunek kosztów funkcjonowania bloku operacyjnego na przykładzie szpitala powiatowego
– Dr n med. Sławomir Arentowicz, Szpital Powiatowy SPZOZ w Piszu
Blok operacyjny przyszłości – prezentacje wybranych ośrodkówBlok operacyjny przyszłości oczami pacjenta - przyjazny i bezpieczny
- Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, Dr Witold Cieśla, Dr Dominik Doliński, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
Bezpieczeństwo pacjenta w bloku operacyjnym
- Mgr Halina Kutaj – Wąsikowska, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie
Nowoczesny Blok Operacyjny
Mgr inż. arch. Artur Słabiak, ARCHI Plus Polska

Organizatorzy

Abacus Biuro Promocji Medycznej Sp. z o.o.
współpraca
Biuro Szkoleń i Konferencji

Adres do
korespondencji

Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Pawińskiego 5a Blok D
02-106 Warszawa

Telefon i fax tel. (0-22) 668 71 85, 668 71 17
fax (0-22) 668 71 89
e-mail

abacus@abacus.edu.pl, sekretariat@ipoz.pl

Pliki do pobrania:Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.