Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
PRAWO I MEDYCYNA Nr 3/4/2014 (56/57 Vol. 16)

Autor: Praca zbiorowa
Rok wydania: 2014
Nr wydania: 3/4/2014 (56/57 Vol. 16)
Forma wydania: papierowa
Wydawca: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia
Liczba stron: 227
Cena: 130.00 zł    Dodaj do koszyka

PRAWO I MEDYCYNA Nr 3/4/2014 (56/57 Vol. 16)

PRAWO I MEDYCYNA Nr 3/4/2014 (56/57 Vol. 16)

Stanowisko Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski
ds. Bioetycznych w sprawie klauzuli sumienia

Odpowiedź Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN na zarzuty
Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych


Klauzula sumienia a wykonywanie zawodu ratownika medycznego

- Mgr prawa Jakub Hanc

Zgoda zainteresowanego jako okoliczność powodująca legalność
czynności czysto kosmetycznych

- Dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak

Zgoda na udział w badaniach klinicznych osób niezdolnych do jej wyrażenia
- Dr hab. n. med. Marek Czarkowski

Zezwolenia na udzielenie pacjentowi niezdolnemu do świadomego
wyrażenia zgody świadczeń zdrowotnych w warunkach zakładu
opiekuńczo-leczniczego

- Dr n. prawn. SSR Andrzej Kallaus

Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego w postępowaniu sądowym
w sprawie przymusowego przyjęcia do tego szpitala

- Mgr prawa Jan Ciechorski

O pewnych problemach szczególnych w stosowaniu rozdziału 5 ustawy
o izbach lekarskich (odpowiedzialność zawodowa)

- Dr hab. n. prawn. Przemysław Konieczniak

Doświadczenie porodu w warunkach polskich. Prawne i antropologiczne
zagadnienia opieki położniczej

- Olga Plesińska,
- Katarzyna Chludzińska

 ORZECZNICTWO

Wyrok Sądu Najwyższego z 24 października 2013 r.,
sygn. IV CSK 64/13, LEX nr 1413156
(Odmowa dopuszczenia dowodu z opinii biegłego)

-
Prof. dr hab. n. prawn. Mirosław Nesterowicz

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 marca 2013r.,
sygn. I ACa 852/12, LEX nr 1313338
(Samobójstwo w szpitalu psychiatrycznym)

- Mgr prawa Jan Ciechorski

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r.,
sygn. I ACa 846/13, LEX nr 1425415
(Zakażenie bakteryjne po operacji zszycia ścięgna)

- Mgr prawa Ryszard Bąk
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.