Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
Koncepcja udzielania ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych w stosunku zobowiązaniowym świadczeniodawcy z Narodowym Funduszem Zdrowia / Nr 22

Autor: Zdzisław Kubot
Rok wydania: 2006
Nr wydania: PRAWO I MEDYCYNA Nr 1/2006 (22, vol. 8)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: ABACUS Biuro Promocji Medycznej
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

Koncepcja udzielania ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych w stosunku zobowiązaniowym świadczeniodawcy z Narodowym Funduszem Zdrowia / Nr 22

Koncepcja udzielania ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych w stosunku zobowiązaniowym świadczeniodawcy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Zdzisław Kubot

1. Koncepcje udzielania i finansowania ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych

Udzielanie świadczeń zdrowotnych ponad limit określony w umo­wie świadczeniodawcy z NFZ (wcześniej kasą chorych) i dochodzenie związanych z tym roszczeń nie może ograniczać się do analizy poszcze­gólnych spraw, ale wymaga szerszej refleksji i ujęć koncepcyjnych. Bo­gata praktyka udzielania ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych, różne uzasadnienia, jakie pojawiają się na rzecz udzielania takich świad­czeń, argumenty wysuwane za i przeciw finansowania ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych przez NFZ, pozwalają na sformułowanie na­stępujących koncepcji: koncepcji niepłatnego udzielania ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych, koncepcji finansowania świadczeń ponadlimitowych w ramach wolnych środków NFZ, koncepcji zwrotu kosz­tów ponadlimitowych świadczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogace­nia NFZ, koncepcji stawek degresywnych, koncepcji renegocjacji umów, koncepcji prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, koncepcji udziela­nia ponadlimitowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów ustawowych kształtujących stosunek zobowiązaniowy świadczeniodawcy z NFZ1 .

Wybór przez świadczeniodawców koncepcji udzielania i finansowania ...


1 Omówienie koncepcji udzielania i finansowania świadczeń ponadlimitowych zawiera moja praca Ponadlimitowe świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i rehabilitacji, Klemar, Wrocław 2005, s. 9 i n.
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.