XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog
»  PROMOCJE
» CZASOPISMA
    » Kwartalnik Prawo i Medycyna
    » Wydanie elektroniczne Prawo i Medycyna
        » PiM Nr 01 / 1999
        » PiM Nr 02 / 1999
        » PiM Nr 03 / 1999
        » PiM Nr 04 / 1999
        » PiM Nr 05 / 2000
        » PiM Nr 06/07 / 2000
        » PiM Nr 08 / 2000
        » PiM Nr 09 / 2001
        » PiM Nr 10 / 2001
        » PiM Nr 11 / 2002
        » PiM Nr 12 / 2002
        » PiM Nr 13 / 2003
        » PiM Nr 14 / 2004
        » PiM Nr 15 / 2004
        » PiM Nr 16 / 2004
        » PiM Nr 17 / 2004
        » PiM Nr 18 / 2005
        » PiM Nr 19 / 2005
        » PiM Nr 20 / 2005
        » PiM Nr 21 / 2005
        » PiM Nr 22 / 2006
        » PiM Nr 23 / 2006
        » PiM Nr 24 / 2006
        » PiM Nr 25 / 2006
        » PiM Nr 26 / 2007
        » PiM Nr 27 / 2007
        » PiM Nr 28 / 2007
        » PiM Nr 29 / 2007
        » PiM Nr 30 / 2008
        » PiM Nr 31 / 2008
        » PiM Nr 32 / 2008
        » PiM Nr 33 / 2008
        » PiM Nr 34 / 2009
        » PiM Nr 35 / 2009
        » PiM Nr 36 / 2009
        » PiM Nr 37 / 2009
        » PiM Nr 38 / 2010
        » PiM Nr 39 / 2010
        » PiM Nr 40 / 2010
        » PiM Nr 41 / 2010
        » PiM Nr 42 / 2011
        » PiM Nr 43 / 2011
        » PiM Nr 44 / 2011
        » PiM Nr 45 / 2011
        » PiM Nr 46 / 2012
        » PiM Nr 47 / 2012
        » PiM Nr 48/49 / 2012
        » PiM Nr 50/51 / 2013
        » PiM Nr 52/53 / 2013
        » PiM Nr 54 / 2014
        » PiM Nr 55 / 2014
        » PiM Nr 56/57 / 2014
        » PiM Nr 58/2015
        » PiM Nr 59/2015
        » PiM Nr 60/2015
        » PiM Nr 61/2015
        » PiM Nr 62/2016
        » PiM Nr 63 / 2016
        » PiM Nr 64/2016
        » PiM Nr 65/2016
        » PiM Nr 66/2017
        » Wydanie specjalne 2004
» KSIĄŻKI

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
Ordynator a konsultant: możliwości i zasadność zmian w polskiej służbie zdrowia / Nr 26

Autor: Paweł Łuków, Iwona Wrześniewska-Wal
Rok wydania: 2007
Nr wydania: PRAWO I MEDYCYNA Nr 1/2007 (26, vol 9)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: ABACUS Biuro Promocji Medycznej
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

Ordynator a konsultant: możliwości i zasadność zmian w polskiej służbie zdrowia / Nr 26

Ordynator a konsultant: możliwości i zasadność zmian w polskiej służbie zdrowia

Paweł Łuków, Iwona Wrześniewska-Wal

1. Wprowadzenie

W świetle projektowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian poja­wia się pytanie czy należy utrzymać stanowisko ordynatora oddziału szpitalnego i czy nie należałoby zastąpić go stanowiskiem konsultanta. Wprowadzenie stanowiska konsultanta skutkowałoby, zdaniem zwo­lenników tego kroku, uwolnieniem lekarzy od zajmowania się zagad­nieniami zarządzania i skupieniem na czynnościach klinicznych. Zwięk­szyłoby to tym samym autonomię decyzyjną lekarzy oraz uniezależniło lekarzy od zwierzchników, jeśli chodzi o rozwój zawodowy lekarzy.

Już pobieżne zaznajomienie się z dyskusjami na temat proponowa­nych zmian, które to dyskusje będziemy hasłowo określać zwrotem „sys­tem ordynatorski czy konsultancki", ujawnia różnorodność wysuwanych argumentów1. Część dotyczy umocowania prawnego stanowiska ordy­natora, inne - zakresu obowiązków ordynatora, a jeszcze inne stano­wią krytykę relacji zależności między zwierzchnikami a podwładnymi.

W niniejszym opracowaniu zajmujemy się dwiema sprawami.

Po pierwsze, chcemy oddzielić kwestię normatywnego umiejscowie­nia stanowiska ordynatora w polskim systemie opieki zdrowotnej od sprawy kultury życia organizacyjnego w tym systemie. Zajmiemy się głównie tą pierwszą sprawą, drugą z nich traktując marginalnie.

Po drugie, ponieważ w znanych nam dyskusjach na temat „system ordynatorski czy konsultancki", nie znaleźliśmy wyraźnej definicji sta­nowiska konsultanta i zakresu jego obowiązków, charakterystykę tego...1 Modelową jest tu dyskusja panelowa Ordynator czy konsultant?, Fundacja Stefana Batorego w War­szawie, 12 kwietnia 2005 r.Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.