Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
Ordynator a konsultant: możliwości i zasadność zmian w polskiej służbie zdrowia / Nr 26

Autor: Paweł Łuków, Iwona Wrześniewska-Wal
Rok wydania: 2007
Nr wydania: PRAWO I MEDYCYNA Nr 1/2007 (26, vol 9)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: ABACUS Biuro Promocji Medycznej
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

Ordynator a konsultant: możliwości i zasadność zmian w polskiej służbie zdrowia / Nr 26

Ordynator a konsultant: możliwości i zasadność zmian w polskiej służbie zdrowia

Paweł Łuków, Iwona Wrześniewska-Wal

1. Wprowadzenie

W świetle projektowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian poja­wia się pytanie czy należy utrzymać stanowisko ordynatora oddziału szpitalnego i czy nie należałoby zastąpić go stanowiskiem konsultanta. Wprowadzenie stanowiska konsultanta skutkowałoby, zdaniem zwo­lenników tego kroku, uwolnieniem lekarzy od zajmowania się zagad­nieniami zarządzania i skupieniem na czynnościach klinicznych. Zwięk­szyłoby to tym samym autonomię decyzyjną lekarzy oraz uniezależniło lekarzy od zwierzchników, jeśli chodzi o rozwój zawodowy lekarzy.

Już pobieżne zaznajomienie się z dyskusjami na temat proponowa­nych zmian, które to dyskusje będziemy hasłowo określać zwrotem „sys­tem ordynatorski czy konsultancki", ujawnia różnorodność wysuwanych argumentów1. Część dotyczy umocowania prawnego stanowiska ordy­natora, inne - zakresu obowiązków ordynatora, a jeszcze inne stano­wią krytykę relacji zależności między zwierzchnikami a podwładnymi.

W niniejszym opracowaniu zajmujemy się dwiema sprawami.

Po pierwsze, chcemy oddzielić kwestię normatywnego umiejscowie­nia stanowiska ordynatora w polskim systemie opieki zdrowotnej od sprawy kultury życia organizacyjnego w tym systemie. Zajmiemy się głównie tą pierwszą sprawą, drugą z nich traktując marginalnie.

Po drugie, ponieważ w znanych nam dyskusjach na temat „system ordynatorski czy konsultancki", nie znaleźliśmy wyraźnej definicji sta­nowiska konsultanta i zakresu jego obowiązków, charakterystykę tego...1 Modelową jest tu dyskusja panelowa Ordynator czy konsultant?, Fundacja Stefana Batorego w War­szawie, 12 kwietnia 2005 r.Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.