XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog
»  PROMOCJE
» CZASOPISMA
    » Kwartalnik Prawo i Medycyna
    » Wydanie elektroniczne Prawo i Medycyna
        » PiM Nr 01 / 1999
        » PiM Nr 02 / 1999
        » PiM Nr 03 / 1999
        » PiM Nr 04 / 1999
        » PiM Nr 05 / 2000
        » PiM Nr 06/07 / 2000
        » PiM Nr 08 / 2000
        » PiM Nr 09 / 2001
        » PiM Nr 10 / 2001
        » PiM Nr 11 / 2002
        » PiM Nr 12 / 2002
        » PiM Nr 13 / 2003
        » PiM Nr 14 / 2004
        » PiM Nr 15 / 2004
        » PiM Nr 16 / 2004
        » PiM Nr 17 / 2004
        » PiM Nr 18 / 2005
        » PiM Nr 19 / 2005
        » PiM Nr 20 / 2005
        » PiM Nr 21 / 2005
        » PiM Nr 22 / 2006
        » PiM Nr 23 / 2006
        » PiM Nr 24 / 2006
        » PiM Nr 25 / 2006
        » PiM Nr 26 / 2007
        » PiM Nr 27 / 2007
        » PiM Nr 28 / 2007
        » PiM Nr 29 / 2007
        » PiM Nr 30 / 2008
        » PiM Nr 31 / 2008
        » PiM Nr 32 / 2008
        » PiM Nr 33 / 2008
        » PiM Nr 34 / 2009
        » PiM Nr 35 / 2009
        » PiM Nr 36 / 2009
        » PiM Nr 37 / 2009
        » PiM Nr 38 / 2010
        » PiM Nr 39 / 2010
        » PiM Nr 40 / 2010
        » PiM Nr 41 / 2010
        » PiM Nr 42 / 2011
        » PiM Nr 43 / 2011
        » PiM Nr 44 / 2011
        » PiM Nr 45 / 2011
        » PiM Nr 46 / 2012
        » PiM Nr 47 / 2012
        » PiM Nr 48/49 / 2012
        » PiM Nr 50/51 / 2013
        » PiM Nr 52/53 / 2013
        » PiM Nr 54 / 2014
        » PiM Nr 55 / 2014
        » PiM Nr 56/57 / 2014
        » PiM Nr 58/2015
        » PiM Nr 59/2015
        » PiM Nr 60/2015
        » PiM Nr 61/2015
        » PiM Nr 62/2016
        » PiM Nr 63/2016
        » PiM Nr 64/2016
        » PiM Nr 65/2016
        » PiM Nr 66/2017
        » PiM Nr 67/2017
        » Wydanie specjalne 2004
» KSIĄŻKI

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
Świadczenia ponadlimitowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Nr 22

Autor: Beata Janiszewska
Rok wydania: 2006
Nr wydania: PRAWO I MEDYCYNA Nr 1/2006 (22, vol. 8)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: ABACUS Biuro Promocji Medycznej
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

Świadczenia ponadlimitowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Nr 22

Świadczenia ponadlimitowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Beata Janiszewska

I. Wprowadzenie

Jednym z elementów reformy organizacji opieki zdrowotnej w Pol­sce było wprowadzenie kontraktowego systemu udzielania i finanso­wania świadczeń zdrowotnych1 . Istotnie zmienił on dotychczasowe za­sady działania podmiotów wykonujących te świadczenia, wywołując konieczność wdrożenia nowych reguł w pracy lekarzy i zakładów opie­ki zdrowotnej. Dowodem tego, jak trudne było przystosowanie się wszystkich zainteresowanych stron do realiów umownego określania ich praw i obowiązków, jest duża liczba sporów o zapłatę za udzielone świadczenia, powstałych między zakładami opieki zdrowotnej i - ów­cześnie - Kasami Chorych. Rozbieżność stanowisk, dotycząca często faktycznych i prawnych podstaw żądania zapłaty za świadczenia nieob­jęte umową (tzw. świadczenia ponadlimitowe), w wielu przypadkach prowadziła ostatecznie do rozstrzygania sporów przez sądy. Nieścisło­ści i niekonsekwencje w unormowaniach, określających zasady udzie­lania świadczeń zdrowotnych, stawiały z kolei przed sądami niezwykle trudne zadanie poszukiwania rozwiązań zgodnych z nowym prawnym uregulowaniem systemu opieki zdrowotnej, a jednocześnie - rozsąd­nie oceniających przyczyny i okoliczności wykonywania świadczeń po­mimo przekroczenia limitu, ustalonego w umowie z Kasą Chorych.
Kilkuletni okres rozpoznawania przez sądy powszechne oraz - w ramach kontroli kasacyjnej - przez Sąd Najwyższy, spraw o zapłatę za ...


1 Zagadnienia reformy służby zdrowia oraz jej aktualnej organizacji, a zwłaszcza roli Narodowego Funduszu Zdrowia wnikliwie omawia Z. Strus, Rola i odpowiedzialność Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku ubezpieczenia zdrowotnego, Przegląd Sądowy 2005, nr 9, s. 33-67.
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.