Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
Świadczenia ponadlimitowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Nr 22

Autor: Beata Janiszewska
Rok wydania: 2006
Nr wydania: PRAWO I MEDYCYNA Nr 1/2006 (22, vol. 8)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: ABACUS Biuro Promocji Medycznej
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

Świadczenia ponadlimitowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Nr 22

Świadczenia ponadlimitowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Beata Janiszewska

I. Wprowadzenie

Jednym z elementów reformy organizacji opieki zdrowotnej w Pol­sce było wprowadzenie kontraktowego systemu udzielania i finanso­wania świadczeń zdrowotnych1 . Istotnie zmienił on dotychczasowe za­sady działania podmiotów wykonujących te świadczenia, wywołując konieczność wdrożenia nowych reguł w pracy lekarzy i zakładów opie­ki zdrowotnej. Dowodem tego, jak trudne było przystosowanie się wszystkich zainteresowanych stron do realiów umownego określania ich praw i obowiązków, jest duża liczba sporów o zapłatę za udzielone świadczenia, powstałych między zakładami opieki zdrowotnej i - ów­cześnie - Kasami Chorych. Rozbieżność stanowisk, dotycząca często faktycznych i prawnych podstaw żądania zapłaty za świadczenia nieob­jęte umową (tzw. świadczenia ponadlimitowe), w wielu przypadkach prowadziła ostatecznie do rozstrzygania sporów przez sądy. Nieścisło­ści i niekonsekwencje w unormowaniach, określających zasady udzie­lania świadczeń zdrowotnych, stawiały z kolei przed sądami niezwykle trudne zadanie poszukiwania rozwiązań zgodnych z nowym prawnym uregulowaniem systemu opieki zdrowotnej, a jednocześnie - rozsąd­nie oceniających przyczyny i okoliczności wykonywania świadczeń po­mimo przekroczenia limitu, ustalonego w umowie z Kasą Chorych.
Kilkuletni okres rozpoznawania przez sądy powszechne oraz - w ramach kontroli kasacyjnej - przez Sąd Najwyższy, spraw o zapłatę za ...


1 Zagadnienia reformy służby zdrowia oraz jej aktualnej organizacji, a zwłaszcza roli Narodowego Funduszu Zdrowia wnikliwie omawia Z. Strus, Rola i odpowiedzialność Narodowego Funduszu Zdrowia w stosunku ubezpieczenia zdrowotnego, Przegląd Sądowy 2005, nr 9, s. 33-67.
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.