Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
Racjonowanie opieki medycznej na Oddziałach Intensywnej Terapii / Nr 22

Autor: Paweł Łuków
Rok wydania: 2006
Nr wydania: PRAWO I MEDYCYNA Nr 1/2006 (22, vol. 8)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: ABACUS Biuro Promocji Medycznej
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

Racjonowanie opieki medycznej na Oddziałach Intensywnej Terapii / Nr 22

Racjonowanie opieki medycznej na Oddziałach Intensywnej Terapii

 Paweł Łuków

Ograniczanie dostępu pacjentów do intensywnej terapii - podob­nie jak i do opieki medycznej w ogóle - jest koniecznością, która sta­nowi następstwo nieuniknionej deficytowości świadczeń medycznych. Pytanie o ograniczanie dostępu pacjentów do intensywnej terapii do­tyczy zatem tego, jak decydować, kto skorzysta z deficytowego miej­sca na oddziale intensywnej terapii. Odmowa taka jest nieunikniona, a wiara, że jest inaczej to przejaw myślenia życzeniowego i niechęci do stawiania czoła trudnym realiom. Pytanie, którym się zajmę doty­czy tego, jak w sposób przemyślany i racjonalny podejmować decyzje, które w retrospekcji będzie można uznać za słuszne, nawet gdyby miały one wiązać się z poczuciem straty i żalu. Jest to pytanie o to, jak zdzia­łać jak najwięcej pozostając w zgodzie z własnym sumieniem (co nie zawsze oznacza spokój sumienia) i głównymi zadaniami intensywnej terapii.
Celem tego artykułu jest zaproponowanie modelu decyzyjnego w warunkach deficytu miejsc na oddziale intensywnej terapii. Ponie­waż będzie to model decyzyjny, poniższe uwagi będą schematyczne, co może wystawić je na zarzut abstrakcyjności, oderwania od praktyki i bezużyteczności. Korzystanie z modeli jest jednak przydatne nie dlate­go, że dostarczają one algorytmu postępowania, ale dlatego, że ujaw­niają główne elementy badanych zjawisk i problemów, a dzięki temu podsuwają sposoby rozwiązania tych ostatnich. Proponowane rozwiązanie może budzić kontrowersje. Jest to jed­nak sytuacja nieunikniona tam, gdzie w grę wchodzą fundamentalne wartości moralne i przekonania o moralnej naturze medycyny czy któ­rejś z jej specjalności...
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.