XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog
»  PROMOCJE
» CZASOPISMA
    » Kwartalnik Prawo i Medycyna
    » Wydanie elektroniczne Prawo i Medycyna
        » PiM Nr 01 / 1999
        » PiM Nr 02 / 1999
        » PiM Nr 03 / 1999
        » PiM Nr 04 / 1999
        » PiM Nr 05 / 2000
        » PiM Nr 06/07 / 2000
        » PiM Nr 08 / 2000
        » PiM Nr 09 / 2001
        » PiM Nr 10 / 2001
        » PiM Nr 11 / 2002
        » PiM Nr 12 / 2002
        » PiM Nr 13 / 2003
        » PiM Nr 14 / 2004
        » PiM Nr 15 / 2004
        » PiM Nr 16 / 2004
        » PiM Nr 17 / 2004
        » PiM Nr 18 / 2005
        » PiM Nr 19 / 2005
        » PiM Nr 20 / 2005
        » PiM Nr 21 / 2005
        » PiM Nr 22 / 2006
        » PiM Nr 23 / 2006
        » PiM Nr 24 / 2006
        » PiM Nr 25 / 2006
        » PiM Nr 26 / 2007
        » PiM Nr 27 / 2007
        » PiM Nr 28 / 2007
        » PiM Nr 29 / 2007
        » PiM Nr 30 / 2008
        » PiM Nr 31 / 2008
        » PiM Nr 32 / 2008
        » PiM Nr 33 / 2008
        » PiM Nr 34 / 2009
        » PiM Nr 35 / 2009
        » PiM Nr 36 / 2009
        » PiM Nr 37 / 2009
        » PiM Nr 38 / 2010
        » PiM Nr 39 / 2010
        » PiM Nr 40 / 2010
        » PiM Nr 41 / 2010
        » PiM Nr 42 / 2011
        » PiM Nr 43 / 2011
        » PiM Nr 44 / 2011
        » PiM Nr 45 / 2011
        » PiM Nr 46 / 2012
        » PiM Nr 47 / 2012
        » PiM Nr 48/49 / 2012
        » PiM Nr 50/51 / 2013
        » PiM Nr 52/53 / 2013
        » PiM Nr 54 / 2014
        » PiM Nr 55 / 2014
        » PiM Nr 56/57 / 2014
        » PiM Nr 58/2015
        » PiM Nr 59/2015
        » PiM Nr 60/2015
        » PiM Nr 61/2015
        » PiM Nr 62/2016
        » PiM Nr 63 / 2016
        » PiM Nr 64/2016
        » PiM Nr 65/2016
        » PiM Nr 66/2017
        » Wydanie specjalne 2004
» KSIĄŻKI

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
Racjonowanie opieki medycznej na Oddziałach Intensywnej Terapii / Nr 22

Autor: Paweł Łuków
Rok wydania: 2006
Nr wydania: PRAWO I MEDYCYNA Nr 1/2006 (22, vol. 8)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: ABACUS Biuro Promocji Medycznej
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

Racjonowanie opieki medycznej na Oddziałach Intensywnej Terapii / Nr 22

Racjonowanie opieki medycznej na Oddziałach Intensywnej Terapii

 Paweł Łuków

Ograniczanie dostępu pacjentów do intensywnej terapii - podob­nie jak i do opieki medycznej w ogóle - jest koniecznością, która sta­nowi następstwo nieuniknionej deficytowości świadczeń medycznych. Pytanie o ograniczanie dostępu pacjentów do intensywnej terapii do­tyczy zatem tego, jak decydować, kto skorzysta z deficytowego miej­sca na oddziale intensywnej terapii. Odmowa taka jest nieunikniona, a wiara, że jest inaczej to przejaw myślenia życzeniowego i niechęci do stawiania czoła trudnym realiom. Pytanie, którym się zajmę doty­czy tego, jak w sposób przemyślany i racjonalny podejmować decyzje, które w retrospekcji będzie można uznać za słuszne, nawet gdyby miały one wiązać się z poczuciem straty i żalu. Jest to pytanie o to, jak zdzia­łać jak najwięcej pozostając w zgodzie z własnym sumieniem (co nie zawsze oznacza spokój sumienia) i głównymi zadaniami intensywnej terapii.
Celem tego artykułu jest zaproponowanie modelu decyzyjnego w warunkach deficytu miejsc na oddziale intensywnej terapii. Ponie­waż będzie to model decyzyjny, poniższe uwagi będą schematyczne, co może wystawić je na zarzut abstrakcyjności, oderwania od praktyki i bezużyteczności. Korzystanie z modeli jest jednak przydatne nie dlate­go, że dostarczają one algorytmu postępowania, ale dlatego, że ujaw­niają główne elementy badanych zjawisk i problemów, a dzięki temu podsuwają sposoby rozwiązania tych ostatnich. Proponowane rozwiązanie może budzić kontrowersje. Jest to jed­nak sytuacja nieunikniona tam, gdzie w grę wchodzą fundamentalne wartości moralne i przekonania o moralnej naturze medycyny czy któ­rejś z jej specjalności...
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.