XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog
»  PROMOCJE
» CZASOPISMA
    » Kwartalnik Prawo i Medycyna
    » Wydanie elektroniczne Prawo i Medycyna
        » PiM Nr 01 / 1999
        » PiM Nr 02 / 1999
        » PiM Nr 03 / 1999
        » PiM Nr 04 / 1999
        » PiM Nr 05 / 2000
        » PiM Nr 06/07 / 2000
        » PiM Nr 08 / 2000
        » PiM Nr 09 / 2001
        » PiM Nr 10 / 2001
        » PiM Nr 11 / 2002
        » PiM Nr 12 / 2002
        » PiM Nr 13 / 2003
        » PiM Nr 14 / 2004
        » PiM Nr 15 / 2004
        » PiM Nr 16 / 2004
        » PiM Nr 17 / 2004
        » PiM Nr 18 / 2005
        » PiM Nr 19 / 2005
        » PiM Nr 20 / 2005
        » PiM Nr 21 / 2005
        » PiM Nr 22 / 2006
        » PiM Nr 23 / 2006
        » PiM Nr 24 / 2006
        » PiM Nr 25 / 2006
        » PiM Nr 26 / 2007
        » PiM Nr 27 / 2007
        » PiM Nr 28 / 2007
        » PiM Nr 29 / 2007
        » PiM Nr 30 / 2008
        » PiM Nr 31 / 2008
        » PiM Nr 32 / 2008
        » PiM Nr 33 / 2008
        » PiM Nr 34 / 2009
        » PiM Nr 35 / 2009
        » PiM Nr 36 / 2009
        » PiM Nr 37 / 2009
        » PiM Nr 38 / 2010
        » PiM Nr 39 / 2010
        » PiM Nr 40 / 2010
        » PiM Nr 41 / 2010
        » PiM Nr 42 / 2011
        » PiM Nr 43 / 2011
        » PiM Nr 44 / 2011
        » PiM Nr 45 / 2011
        » PiM Nr 46 / 2012
        » PiM Nr 47 / 2012
        » PiM Nr 48/49 / 2012
        » PiM Nr 50/51 / 2013
        » PiM Nr 52/53 / 2013
        » PiM Nr 54 / 2014
        » PiM Nr 55 / 2014
        » PiM Nr 56/57 / 2014
        » PiM Nr 58/2015
        » PiM Nr 59/2015
        » PiM Nr 60/2015
        » PiM Nr 61/2015
        » PiM Nr 62/2016
        » PiM Nr 63/2016
        » PiM Nr 64/2016
        » PiM Nr 65/2016
        » PiM Nr 66/2017
        » PiM Nr 67/2017
        » Wydanie specjalne 2004
» KSIĄŻKI

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
ORZECZNICTWO Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r. (ICK 18/05) / Nr 23

Autor: Mirosław Nestorowicz
Rok wydania: 2006
Nr wydania: PRAWO I MEDYCYNA Nr 2/2006 (23, vol.8)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: ABACUS Biuro Promocji Medycznej
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

ORZECZNICTWO Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r. (ICK 18/05) / Nr 23

 ORZECZNICTWO Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r. (ICK 18/05) / Nr 23

Mirosław Nestorowicz

„W umowie między Kasą Chorych (Narodowym Funduszem Zdro­wia) i świadczeniodawcą zastrzeżenie określające ilościowy limit świad­czeń, dotknięte jest nieważnością w zakresie świadczeń niecierpiących zwłoki ze względu na zagrożenie życia albo zdrowia, jeżeli strony umo­wy nie ustaliły niezbędnych przedsięwzięć organizacyjnych, zapewnia­jących udzielenie tych świadczeń, po wyczerpaniu limitu, przez innego świadczeniodawcę".

U z a s a d n i e n i e

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 15 października 2003 r. zasądził od pozwanego Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz powo­da Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ w W. kwotę 564.940 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 25 marca 2003 r.

Sąd Okręgowy ustalił, że powód i poprzedniczka pozwanego Mazo­wiecka Regionalna Kasa Chorych w dniach 8 lutego 2002 r. i 11 kwiet­nia 2002 r. zawarły dwie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, uzupełnione na­stępnie aneksami. Powód wykonał większą ilość świadczeń niż przewi­dywały umowy, ponieważ wynikało to z potrzeb pacjentów, którym na­leżało udzielić pomocy medycznej. Pozwany odmówił zapłaty za ponadlimitowe świadczenia, nie kwestionując potrzeby ich wykonania...
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.