Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
ORZECZNICTWO Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r. (ICK 18/05) / Nr 23

Autor: Mirosław Nestorowicz
Rok wydania: 2006
Nr wydania: PRAWO I MEDYCYNA Nr 2/2006 (23, vol.8)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: ABACUS Biuro Promocji Medycznej
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

ORZECZNICTWO Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r. (ICK 18/05) / Nr 23

 ORZECZNICTWO Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r. (ICK 18/05) / Nr 23

Mirosław Nestorowicz

„W umowie między Kasą Chorych (Narodowym Funduszem Zdro­wia) i świadczeniodawcą zastrzeżenie określające ilościowy limit świad­czeń, dotknięte jest nieważnością w zakresie świadczeń niecierpiących zwłoki ze względu na zagrożenie życia albo zdrowia, jeżeli strony umo­wy nie ustaliły niezbędnych przedsięwzięć organizacyjnych, zapewnia­jących udzielenie tych świadczeń, po wyczerpaniu limitu, przez innego świadczeniodawcę".

U z a s a d n i e n i e

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 15 października 2003 r. zasądził od pozwanego Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz powo­da Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ w W. kwotę 564.940 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 25 marca 2003 r.

Sąd Okręgowy ustalił, że powód i poprzedniczka pozwanego Mazo­wiecka Regionalna Kasa Chorych w dniach 8 lutego 2002 r. i 11 kwiet­nia 2002 r. zawarły dwie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, uzupełnione na­stępnie aneksami. Powód wykonał większą ilość świadczeń niż przewi­dywały umowy, ponieważ wynikało to z potrzeb pacjentów, którym na­leżało udzielić pomocy medycznej. Pozwany odmówił zapłaty za ponadlimitowe świadczenia, nie kwestionując potrzeby ich wykonania...
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.