Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
Cel leczniczy w świetle poglądów doktryny prawa / Nr 19

Autor: Paweł Daniluk
Rok wydania: 2005
Nr wydania: PRAWO I MEDYCYNA Nr 2/2005 (19, vol.7)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: ABACUS Biuro Promocji Medycznej
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

Cel leczniczy w świetle poglądów doktryny prawa / Nr 19

 Cel leczniczy w świetle poglądów doktryny prawa / Nr 19

Paweł Daniluk

Określenie czynności lekarza mianem czynności leczniczej możliwe jest tylko wówczas, gdy zostaje ona podjęta w celu leczniczym. Cel ten, jako warunek legalności czynności leczniczych, jest na pierwszy rzut oka czymś oczywistym, nie ulega bowiem wątpliwości, że działania le­karza służą przede wszystkim leczeniu chorego. Ta pozorna oczywistość powoduje, iż kryterium temu nie poświęca się w literaturze prawniczej należytej uwagi, ograniczając się najczęściej do wymienienia celu lecz­niczego jako jednego z warunków czynności leczniczej będącej okolicznością wyłączającą bezprawność karną czynu. Znacznie większe zainteresowanie budzi problematyka zgody pacjenta na zabieg, czy dzia­łania zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki lekarskiej (lege artis). Nie wydaje się to być podejściem właściwym, gdyż to właśnie cel leczniczy, a nie zgoda pacjenta, czy spełnienie warunków lege artis, pozwala przy­jąć, że dana czynność podjęta przez lekarza jest czynnością terapeu­tyczną, a więc nadającą się w ogóle do oceny w warunkach kontratypu czynności leczniczej. Na potrzebę bliższej analizy celu leczniczego powinno wpływać także to, że wbrew pozorom jest to zagadnienie skom­plikowane i budzące znaczne wątpliwości.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na możliwość różnego uj­mowania zakresu celu leczniczego. Ujęcie węższe lub szersze, w spo­sób bezpośredni, kształtuje obszar zachowań, w którym można mówić o czynnościach leczniczych. Im bowiem szerzej rozumiany jest cel lecz­niczy, tym więcej czynności lekarza należy rozpatrywać w kategoriach działań terapeutycznych.

Zdaniem L. Lernella1 , cel leczniczy posiada jedynie czynność pod­jęta w kierunku „poratowania zdrowia czy życia jednostki". Podobnie...1L. Lernell: Wykład prawa karnego - część  ogólna, tom I, Warszawa 1969, s. 248.Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.