XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog
»  PROMOCJE
» CZASOPISMA
    » Kwartalnik Prawo i Medycyna
    » Wydanie elektroniczne Prawo i Medycyna
        » PiM Nr 01 / 1999
        » PiM Nr 02 / 1999
        » PiM Nr 03 / 1999
        » PiM Nr 04 / 1999
        » PiM Nr 05 / 2000
        » PiM Nr 06/07 / 2000
        » PiM Nr 08 / 2000
        » PiM Nr 09 / 2001
        » PiM Nr 10 / 2001
        » PiM Nr 11 / 2002
        » PiM Nr 12 / 2002
        » PiM Nr 13 / 2003
        » PiM Nr 14 / 2004
        » PiM Nr 15 / 2004
        » PiM Nr 16 / 2004
        » PiM Nr 17 / 2004
        » PiM Nr 18 / 2005
        » PiM Nr 19 / 2005
        » PiM Nr 20 / 2005
        » PiM Nr 21 / 2005
        » PiM Nr 22 / 2006
        » PiM Nr 23 / 2006
        » PiM Nr 24 / 2006
        » PiM Nr 25 / 2006
        » PiM Nr 26 / 2007
        » PiM Nr 27 / 2007
        » PiM Nr 28 / 2007
        » PiM Nr 29 / 2007
        » PiM Nr 30 / 2008
        » PiM Nr 31 / 2008
        » PiM Nr 32 / 2008
        » PiM Nr 33 / 2008
        » PiM Nr 34 / 2009
        » PiM Nr 35 / 2009
        » PiM Nr 36 / 2009
        » PiM Nr 37 / 2009
        » PiM Nr 38 / 2010
        » PiM Nr 39 / 2010
        » PiM Nr 40 / 2010
        » PiM Nr 41 / 2010
        » PiM Nr 42 / 2011
        » PiM Nr 43 / 2011
        » PiM Nr 44 / 2011
        » PiM Nr 45 / 2011
        » PiM Nr 46 / 2012
        » PiM Nr 47 / 2012
        » PiM Nr 48/49 / 2012
        » PiM Nr 50/51 / 2013
        » PiM Nr 52/53 / 2013
        » PiM Nr 54 / 2014
        » PiM Nr 55 / 2014
        » PiM Nr 56/57 / 2014
        » PiM Nr 58/2015
        » PiM Nr 59/2015
        » PiM Nr 60/2015
        » PiM Nr 61/2015
        » PiM Nr 62/2016
        » PiM Nr 63 / 2016
        » PiM Nr 64/2016
        » PiM Nr 65/2016
        » PiM Nr 66/2017
        » Wydanie specjalne 2004
» KSIĄŻKI

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
Etyczne podstawy świadomej zgody na postępowanie medyczne w Europejskiej Konwencji Bioetycznej /Nr 29

Autor: Paweł Łuków
Rok wydania: 2007
Nr wydania: PRAWO I MEDYCYNA Nr 4/2007 (29 Vol. 9)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

Etyczne podstawy świadomej zgody na postępowanie medyczne w Europejskiej Konwencji Bioetycznej /Nr 29

Etyczne podstawy świadomej zgody na postępowanie medyczne w Europejskiej Konwencji Bioetycznej 

Paweł Łuków

Ujednolicanie międzynarodowych standardów etycznych w medy­cynie i badaniach naukowych z udziałem człowieka stało się w ostat­nich latach koniecznością. Poszczególne organizacje i państwa przystę­pują do międzynarodowych porozumień bioetycznych z wielu powo­dów, wśród których wysuwają się dwa na plan pierwszy.

Po pierwsze, działania podejmowane przez lekarzy i badaczy zajmu­jących się naukami medycznymi mają w ostatnich dziesięcioleciach co­raz większy zasięg. Na coraz większą skalę dokonuje się międzynaro­dowy transfer technologii medycznych i badawczych. Z jednej strony, technologie diagnostyczne i terapeutyczne oraz badawcze rozwijane w jednych krajach udostępnia się specjalistom w innych regionach świa­ta. Z drugiej, badania naukowe często przyjmują charakter wieloośrod-kowy z poszczególnymi zespołami badaczy pracującymi w różnych pań­stwach. To rozprzestrzenianie się technologii medycznych i badawczych powoduje potrzebę ujednolicania standardów nie tylko metodologicz­nych i dotyczących procedur, ale też i standardów etycznych. Projekty badawcze, których elementy są wykonywane w różnych krajach, muszą być zgodne z prawnymi i etycznymi normami wszystkich tych krajów.

Po drugie, na wciąż większą skalę dokonuje się migracja lekarzy i naukowców, co możemy obserwować w ostatnich dwóch latach w Pol­sce. Migracje te związane są zarówno z dążeniem poszczególnych leka­rzy i badaczy do poprawienia swoich warunków materialnych i szans rozwoju zawodowego, jak i z międzynarodowym zasięgiem działania wielu ośrodków medycznych i badawczych. Pracownicy ponadnarodo­wego ośrodka naukowego bywają przenoszeni do oddziałów działają­cych w innych regionach świata. W rezultacie pojawia się potrzeba...
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.