Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
Etyczne podstawy świadomej zgody na postępowanie medyczne w Europejskiej Konwencji Bioetycznej /Nr 29

Autor: Paweł Łuków
Rok wydania: 2007
Nr wydania: PRAWO I MEDYCYNA Nr 4/2007 (29 Vol. 9)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

Etyczne podstawy świadomej zgody na postępowanie medyczne w Europejskiej Konwencji Bioetycznej /Nr 29

Etyczne podstawy świadomej zgody na postępowanie medyczne w Europejskiej Konwencji Bioetycznej 

Paweł Łuków

Ujednolicanie międzynarodowych standardów etycznych w medy­cynie i badaniach naukowych z udziałem człowieka stało się w ostat­nich latach koniecznością. Poszczególne organizacje i państwa przystę­pują do międzynarodowych porozumień bioetycznych z wielu powo­dów, wśród których wysuwają się dwa na plan pierwszy.

Po pierwsze, działania podejmowane przez lekarzy i badaczy zajmu­jących się naukami medycznymi mają w ostatnich dziesięcioleciach co­raz większy zasięg. Na coraz większą skalę dokonuje się międzynaro­dowy transfer technologii medycznych i badawczych. Z jednej strony, technologie diagnostyczne i terapeutyczne oraz badawcze rozwijane w jednych krajach udostępnia się specjalistom w innych regionach świa­ta. Z drugiej, badania naukowe często przyjmują charakter wieloośrod-kowy z poszczególnymi zespołami badaczy pracującymi w różnych pań­stwach. To rozprzestrzenianie się technologii medycznych i badawczych powoduje potrzebę ujednolicania standardów nie tylko metodologicz­nych i dotyczących procedur, ale też i standardów etycznych. Projekty badawcze, których elementy są wykonywane w różnych krajach, muszą być zgodne z prawnymi i etycznymi normami wszystkich tych krajów.

Po drugie, na wciąż większą skalę dokonuje się migracja lekarzy i naukowców, co możemy obserwować w ostatnich dwóch latach w Pol­sce. Migracje te związane są zarówno z dążeniem poszczególnych leka­rzy i badaczy do poprawienia swoich warunków materialnych i szans rozwoju zawodowego, jak i z międzynarodowym zasięgiem działania wielu ośrodków medycznych i badawczych. Pracownicy ponadnarodo­wego ośrodka naukowego bywają przenoszeni do oddziałów działają­cych w innych regionach świata. W rezultacie pojawia się potrzeba...
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.