Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej / PiM 38

Autor: Zdzisław Kubot
Rok wydania: 2010
Nr wydania: Nr 1/2010 (38, vol.12)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej / PiM 38

Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej

Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot

1. Uwagi wstępne
Pozakontraktowe świadczenia opieki zdrowotnej stały się powszechnym zjawiskiem w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Zjawisko to, doniosłe tak pod względem poznawczym jak i praktycznym, nie ma dostatecznie pogłębionych analiz. Brak szerszych rozważań o rodzajach oraz charakterze prawnym świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza umową świadczeniodawcy z NFZ, podstawach prawnych takich świadczeń, ich aspektach podatkowych oraz rachunkowych.
Na tle kwalifikacji świadczeń pozakontraktowych pojawiają się różnego rodzaju spory. Liczne spory dotyczą opłacania świadczeń pozakontraktowych przez NFZ. Są to spory o należności za świadczenia ponadlimitowe. W sporach takich świadczeniodawca kwalifikuje udzielane świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia wykonane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Inny rodzaj sporów w zakresie pozakontraktowych świadczeń opieki zdrowotnej to spory o komercyjne usługi medyczne świadczone przez kontrahentów NFZ poza świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych. W niepublicznych szpitalach w grę wchodzi zakres dopuszczalności świadczenia usług komercyjnych. W publicznych szpitalach przedmiotem sporów jest dopuszczalność świadczenia usług komercyjnych. Powszechnie przyjmowane jest stanowisko, że publiczny zakład opieki zdrowotnej, który zawarł z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nie ma prawa pobierania od osób ubez-pieczonych opłat za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej1.1 Stanowisko to wyrażone zostało min. w piśmie Ministra Zdrowia z 13 września 2006r. MZ-UZ-RP-745-6272-2/IC/06 do Starosty Powiatu Zgorzeleckiego .
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.