Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
Ochrona danych o stanie zdrowia w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych / PiM nr 5

Autor: Ewa Kulesza
Rok wydania: 2000
Nr wydania: Nr 1/2000 (5 Vol. 2)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: ABACUS Biuro Promocji Medycznej
Liczba stron: 13
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

Ochrona danych o stanie zdrowia w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych / PiM nr 5

Ochrona danych o stanie zdrowia w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych
 
Ewa Kulesza

   Dane o stanie zdrowia należą do tych informacji o osobach, których przetwarzanie prowadzone jest w szerokim zakresie i w różnych celach przez wiele podmiotów. Jednakże zakres i znaczenie informacji zawartych w danych medycznych sprawia, że wymagają one szczególnej ochrony. Owa szczególna ochrona stała się tym ważniejsza w momencie, gdy postęp techniczny umożliwił przetwarzanie danych - w tym danych o stanie zdrowia - w szerokim zakresie w systemach informatycznych. Systemy te dają bowiem nie tylko możliwość gromadzenia danych, ale ich szybkie opracowywanie, a także nieporównanie szerszy dostęp do danych w porównaniu z sytuacją, gdy przetwarzanie odbywa się w systemach tradycyjnych (kartotekach, zbiorach akt).
   Z tego względu prawo każdego do zachowania w tajemnicy danych o stanie zdrowia sformułowane zostało przez Trybunał Europejski na gruncie art. 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i obywatela1 i z tego też względu ochrona danych o stanie zdrowia stanowiła przedmiot szczególnego zainteresowania i licznych aktów normatywnych instytucji europejskich, datujących się od początków lat 80-tych. Ochrona danych o stanie zdrowia uwzględniona została zarówno w fundamentalnym akcie regulującym zagadnienia ochrony danych osobowych, jakim jest Konwencja nr 108 z 1981 r.2, w Dyrektywie Nr 95 /46/, jak i w licznych rekomendacjach poświęconych poszczególnym zagadnieniom szczegółowym3. Celem prawodawstwa europejskiego było  zagwarantowanie jakości, rzetelności...

1 Orzeczenie Trybunału z 5.10.1994 r.
2 Konwencja Rady Europy o ochronie osób przed zautomatyzowanym przetwarzaniem danych o charakterze osobistym z 28 stycznia 1981 r.
3 Por. Zalecenie nr R ( 81) 1, dotyczące uregulowań stosujących się do banków zautomatyzowanych danych medycznych (z 23 stycznia 1981 r.); Zalecenie nr R (97) 5 przyjęte przez komitet Ministrów Rady Europy 13 lutego 1997 r. w sprawie ochrony danych medycznych.Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.