loder

Światopogląd a prawo medyczne - badania

Światopogląd a prawo medyczne

Wpływ światopoglądu na kształtowanie prawa medycznego

Przed zbadaniem specjalności prawnych i ich zastosowania w prawie medycznym ważne jest zrozumienie, jak nasz światopogląd wpływa na to, jak interpretujemy prawo medyczne. Istnieją dwa główne światopoglądy, które wpływają na to, jak interpretujemy prawo medyczne: pozytywizm prawny i instrumentalizm prawny. Pozytywizm prawny to przekonanie, że prawo można znaleźć w słowie pisanym w ustawach i orzecznictwie. Instrumentalizm prawny to przekonanie, że prawo składa się z norm, które są tworzone przez instytucje tworzące i stosujące prawo.

Jak tworzone jest prawo medyczne

Jak już wcześniej wspomniano, prawo medyczne tworzone jest poprzez ustawy, rozporządzenia i orzecznictwo. Statuty są pisane przez ustawodawców, aby tworzyć nowe prawa, podczas gdy rozporządzenia są pisane przez władzę wykonawczą, aby interpretować lub wdrażać prawa, które zostały już stworzone przez władzę ustawodawczą.

Orzecznictwo składa się z orzeczeń sądowych, które interpretują ustawy i przepisy, a także prawo stanowe i federalne. Specjalności prawne często się pokrywają, a prawo medyczne nie jest wyjątkiem. Na przykład, ktoś, kto praktykuje prawo administracyjne jest odpowiedzialny za interpretację ustaw i rozporządzeń.

Światopogląd a kwestie medyczne

Pozytywizm prawny skupia się na tekście i autorytecie prawa. To sprawia, że nadaje się do rozwiązywania technicznych kwestii medycznych, takich jak spory o umowy i błędy medyczne. Instrumentalizm prawny jest bardziej skupiony na autorytecie instytucji, co sprawia, że nadaje się do rozwiązywania sytuacyjnych kwestii medycznych. Sytuacyjne kwestie mogą obejmować opiekę nad pacjentem i bioetykę.

Wpisy dotyczace artykułu

Najnowsze wpisy

Światopogląd a prawo medyczne

Konwencjonalne i Alternatywne Metody Leczenia: Różnice i Podobieństwa w Medycynie

W tym artykule zbadamy różnice i podobieństwa pomiędzy konwencjonalnymi i alternatywnymi procesami leczenia. P

Światopogląd a prawo medyczne

Odpowiedzialność szpitala za ciało obce w zaszytej ranie

Szpitale są uważane za miejsca, w których pacjenci powinni czuć się bezpiecznie i być leczeni z najwyższą star

Światopogląd a prawo medyczne

Rozwiązywanie sporów w zakresie prawa medycznego

Prawo medyczne to niewątpliwy kodeks, który systematyzuje i ułatwia prace lekarzom, lekarkom, pielęgniarzom or

Światopogląd a prawo medyczne

Błędy medyczne a prawo

Do sądów trafia coraz więcej spraw cywilnych i karnych dotyczących szkód, jakie ponieśli pacjenci przez błędy