loder

Zgoda na udzielenie świadczeń medycznych w szpitalu

Zgoda na udzielenie świadczeń medycznych

Jakie są konsekwencje niewyrażenia zgody na udzielenie świadczeń medycznych?

Zgodnie z polskim prawem lekarz ma obowiązek udzielania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta oraz sugerowanych metod diagnostycznych i zabiegów. Uświadomiona osoba ma możliwość niewyrażenie zgody na proponowane badania lub inne świadczenia zdrowotne. W takiej sytuacji autonomia pacjenta powinna zostać uszanowana z wyjątkiem przypadków, w których jego zdrowie lub życie znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie.

Co powinna zawierać zgoda na udzielenie świadczeń medycznych?

Zgoda na udzielenie świadczeń medycznych powinna zawierać informacje, które będą jednoznacznie wskazywać jego tożsamość. Są to takie dane jak: imię i nazwisko oraz numer PESEL. Ponadto na dokumencie musi się znaleźć data jego złożenie i podpis osoby zainteresowanej. W przypadku osób poniżej 16 roku życia życia zgoda powinna być udzielana przez rodziców lub innych ustawowych opiekunów małoletniego dziecka.

Zgoda na udzielenie świadczeń medycznych kiedy jest potrzebna?

Wszystkie czynności medyczne poza sytuacjami zagrażającymi zdrowiu lub życiu pacjenta wymagają zgody pacjenta. Nierzadko jest ona nieformalna i przekazywana ustnie lub przez zachowanie, które nie budzi wątpliwości, co do intencji osoby jaka ma korzystać ze świadczeń medycznych. W poważniejszych przypadkach warto sporządzić odpowiedni dokument, który będzie stanowił solidne zabezpieczenie prawne dla pacjenta. Dzięki niemu lekarz nie będzie mógł stosować niepożądanych dla chorego metod.

Wpisy dotyczace artykułu

Najnowsze wpisy

Zgoda na udzielenie świadczeń medycznych

Odpowiedzialność szpitala za ciało obce w zaszytej ranie

Szpitale są uważane za miejsca, w których pacjenci powinni czuć się bezpiecznie i być leczeni z najwyższą star

Zgoda na udzielenie świadczeń medycznych

Rozwiązywanie sporów w zakresie prawa medycznego

Prawo medyczne to niewątpliwy kodeks, który systematyzuje i ułatwia prace lekarzom, lekarkom, pielęgniarzom or

Zgoda na udzielenie świadczeń medycznych

Błędy medyczne a prawo

Do sądów trafia coraz więcej spraw cywilnych i karnych dotyczących szkód, jakie ponieśli pacjenci przez błędy

Zgoda na udzielenie świadczeń medycznych

Jak uzyskać prawo do opieki medycznej w Polsce?

Zdrowie jest jednym z kluczowych aspektów naszego życia. Prawidłowe funkcjonowanie naszego ciała i organizmu p