loder

Jak przebiegają badania kliniczne?

Czym są badania kliniczne?

Czym są badania kliniczne? Zanim leki zostaną dopuszczone do sprzedaży, muszą przejść serię szczegółowych badań klinicznych. Ich przeprowadzenie pozwala ocenić jakość, skuteczność i przede wszystkim bezpieczeństwo stosowania nowych produktów leczniczych.

Jakie są wymogi dotyczące prowadzenia badań klinicznych?

Z uwagi na dobro osób uczestniczących w badaniach klinicznych oraz dbałość o wiarygodność zebranych danych, stosuje się przyjęte na całym świecie norm etycznych i prawnych określających zasady prowadzenia badań. Reguły te dotyczą np. możliwości dopuszczenia do badań na pacjentach jedynie leków, które wcześniej pozytywnie przeszły testy laboratoryjne, zapewnienia uczestnikom badania możliwość do rezygnacji w dowolnym momencie, czy obowiązku dokumentowania procesu badawczego.

Co to jest protokół badania klinicznego?

Kluczowym dla badania klinicznego dokumentem jest protokół. Znajduje się w nim plan całego badania: cele oraz pytania badawcze, instrukcje prowadzenia poszczególnych etapów oraz kryteria doboru uczestników. Sporządzenie protokołu ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentom, którzy biorą udział w badaniu.

badania kliniczne co to

Jakie są rodzaje badań klinicznych?

Badania kliniczne dzielą się na komercyjne i niekomercyjne. Celem badań komercyjnych, zlecanych najczęściej przez firmy farmaceutyczne jest uzyskanie zgody na wprowadzenie na rynek nowego leku. Badania kliniczne niekomercyjne nie są prowadzone z myślą o uzyskaniu korzyści finansowych. Ich założeniem jest poszerzanie wiedzy medycznej oraz poszukiwanie innowacyjnych metod leczenia. 

Wpisy dotyczace artykułu

Najnowsze wpisy

Czym są badania kliniczne?

Odpowiedzialność szpitala za ciało obce w zaszytej ranie

Szpitale są uważane za miejsca, w których pacjenci powinni czuć się bezpiecznie i być leczeni z najwyższą star

Czym są badania kliniczne?

Rozwiązywanie sporów w zakresie prawa medycznego

Prawo medyczne to niewątpliwy kodeks, który systematyzuje i ułatwia prace lekarzom, lekarkom, pielęgniarzom or

Czym są badania kliniczne?

Błędy medyczne a prawo

Do sądów trafia coraz więcej spraw cywilnych i karnych dotyczących szkód, jakie ponieśli pacjenci przez błędy

Czym są badania kliniczne?

Jak uzyskać prawo do opieki medycznej w Polsce?

Zdrowie jest jednym z kluczowych aspektów naszego życia. Prawidłowe funkcjonowanie naszego ciała i organizmu p