loder

Jak uzyskać prawo do opieki medycznej w Polsce?

Prawo do opieki medycznej w Polsce

Zdrowie jest jednym z kluczowych aspektów naszego życia. Prawidłowe funkcjonowanie naszego ciała i organizmu przyczynia się do dobrego samopoczucia oraz pozwala realizować założone plany. Niemniej jednak na pewne czynniki nie mamy wpływu, w związku z czym czasami zdarza się, że potrzebujemy pomocy lekarza. W takim momencie często zastanawiamy się nad tym, czy jesteśmy ubezpieczeni oraz czy przysługuje nam prawo do opieki medycznej.

Prawo do opieki medycznej a praca

Prawo do opieki medycznej przysługuje wszystkim osobom, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenie. W związku z aktualnie obowiązującymi przepisami każda wyżej wymieniona osoba podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oznacza to, że wizyta lekarska w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jest darmowa. Co więcej, problemów z dostępem do świadczeń nie będą miały osoby prowadzące działalność gospodarczą. Odprowadzanie comiesięcznej składki zdrowotnej jest obowiązkiem przedsiębiorców. 

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób wykonujących działalność na podstawie umowy o dzieło. Charakterystyka tego rozwiązania nie narzuca konieczności odprowadzania składki zdrowotnej. W związku z tym, nie posiadając innego zatrudnienia, takie osoby powinny dobrowolnie zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia i opłacać składki na własną rękę. Alternatywą jest zgłoszenie takiej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny posiadającego takie uprawnienia.

opieka medyczna prawo

Prawo do opieki medycznej a ubezpieczenia zdrowotne

Prawo do opieki medycznej wiąże się nierozerwalnie z ubezpieczeniem zdrowotnym. To właśnie dzięki niemu uzyskujemy prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych. Ubezpieczenie zdrowotne jest opłacane w ramach stosunku pracy, w związku z czym będąc zatrudnieni w danym przedsiębiorstwie nie powinniśmy martwić się o to zagadnienie. 

Co więcej, prawo do opieki medycznej przysługuje m.in. wszystkim kobietom w ciąży oraz dzieciom do ukończenia 18 roku życia niezależnie od ich sytuacji zawodowej.

Prawo do opieki medycznej a świadczenia zdrowotne

Świadczenia zdrowotne to wszelkie działania, które służą ratowaniu, bądź poprawie zdrowia. Innymi słowy, to sytuacja, w której wymagamy opieki lekarskiej, bądź szpitalnej i oczekujemy, że ją otrzymamy. Aby skorzystać za darmo z takiego rozwiązania, musimy posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne. W innym przypadku świadczenia mogą być realizowane prywatnie, w związku z czym należy przygotować się na poniesienie określonych kosztów.

Prawo do opieki medycznej nie zapewni nam również zwrotu kosztów w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach nie realizujących kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wpisy dotyczace artykułu

Najnowsze wpisy

Prawo do opieki medycznej w Polsce

Konwencjonalne i Alternatywne Metody Leczenia: Różnice i Podobieństwa w Medycynie

W tym artykule zbadamy różnice i podobieństwa pomiędzy konwencjonalnymi i alternatywnymi procesami leczenia. P

Prawo do opieki medycznej w Polsce

Odpowiedzialność szpitala za ciało obce w zaszytej ranie

Szpitale są uważane za miejsca, w których pacjenci powinni czuć się bezpiecznie i być leczeni z najwyższą star

Prawo do opieki medycznej w Polsce

Rozwiązywanie sporów w zakresie prawa medycznego

Prawo medyczne to niewątpliwy kodeks, który systematyzuje i ułatwia prace lekarzom, lekarkom, pielęgniarzom or

Prawo do opieki medycznej w Polsce

Błędy medyczne a prawo

Do sądów trafia coraz więcej spraw cywilnych i karnych dotyczących szkód, jakie ponieśli pacjenci przez błędy