loder

Aborcja – czy jest zgodna z prawem?

Aborcja w świetle prawa

Temat aborcji od lat wzbudza w Polsce wiele kontrowersji. Dla jej zwolenników możliwość swobodnego przerywania ciąży jest przejawem wolności i prawem kobiet do samodzielnego decydowania o własnym losie oraz życiu. Dla przeciwników aborcji przeprowadzenie zabiegów polegających na usuwaniu żywego płodu jest niemoralne i powinno być zabronione.

Aborcja w świetle Konstytucji RP

Prawo aborcyjne w Polsce regulują przepisy ustawy 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, wraz z późniejszymi zmianami. Zgodnie z obowiązującą ustawą aborcja w świetle prawa jest nielegalna i dopuszczalna wyłącznie wtedy, gdy: ciąża stanowi zagrożenie zdrowia i życia ciężarnej, ciąża jest wynikiem przestępstwa, doszło do nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Przerwanie ciąży za zgodną kobiety stanowi naruszenie obowiązujących przepisów ustawy, za które grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. 

Pomimo tego, że polskie prawo aborcyjne uznawane jest za jedno z najbardziej restrykcyjnych w Europie, przedstawiciele partii rządzącej podjęli próby jej zaostrzenia. Dnia 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przerywanie ciąży w przypadku nieodwracalnego upośledzenia płodu stanowi naruszenie przepisów ustawy z 1993 roku.

Po opublikowaniu uzasadnienia wyroku 27 stycznia 2021 roku, dopuszczalne stało się przerywanie ciąży jedynie w przypadku, kiedy ciąża jest wynikiem przestępstwa, lub zagraża zdrowiu i życiu ciężarnej. Zaostrzenie przepisów wywołało falę protestów zwolenników aborcji oraz organizacji walczących o prawa kobiet.

Wpisy dotyczace artykułu

Najnowsze wpisy

Aborcja w świetle prawa

Konwencjonalne i Alternatywne Metody Leczenia: Różnice i Podobieństwa w Medycynie

W tym artykule zbadamy różnice i podobieństwa pomiędzy konwencjonalnymi i alternatywnymi procesami leczenia. P

Aborcja w świetle prawa

Odpowiedzialność szpitala za ciało obce w zaszytej ranie

Szpitale są uważane za miejsca, w których pacjenci powinni czuć się bezpiecznie i być leczeni z najwyższą star

Aborcja w świetle prawa

Rozwiązywanie sporów w zakresie prawa medycznego

Prawo medyczne to niewątpliwy kodeks, który systematyzuje i ułatwia prace lekarzom, lekarkom, pielęgniarzom or

Aborcja w świetle prawa

Błędy medyczne a prawo

Do sądów trafia coraz więcej spraw cywilnych i karnych dotyczących szkód, jakie ponieśli pacjenci przez błędy