loder

Błędy medyczne a prawo

Błędy medyczne

Do sądów trafia coraz więcej spraw cywilnych i karnych dotyczących szkód, jakie ponieśli pacjenci przez błędy medyczne. Pojęcie to jest bardzo szerokie - dotyczy uchybień spowodowanych nie tylko przez lekarzy, ale też innych pracowników ochrony zdrowia: pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, farmaceutów itd. 

Błędy medyczne - przyczyny

Błędy medyczne są spowodowane przez zaniedbania medyczne. Ich źródłem mogą być chociażby braki w wiedzy i doświadczeniu, wybór nieodpowiednich metod diagnostyki czy leczenia lub zwykłej niestaranności oraz podejmowania błędnych decyzji. W niektórych przypadkach zaniedbania medyczne wynikają z problemów systemowych, takich jak niewystarczająca liczba wykwalifikowanego personelu czy nieposiadanie odpowiedniego sprzętu. 

prawo bledy medyczne

Błędy medyczne - skutki

Pacjenci poszkodowany wskutek błędów medycznych musi liczyć się z dłuższym procesem powrotu do zdrowia, który nierzadko wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Część błędów medycznych okazuje się niemożliwa do naprawienia, więc poszkodowani odczuwają je do końca życia. W skrajnych sytuacjach błędne decyzje kadry medycznej skutkują nawet śmiercią pacjenta. 

Błędy medyczne - konsekwencje 

Jeśli w postępowaniu przed sądem zostanie udowodnione, że działania pracownika medycznego rzeczywiście spowodowały uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej, skazany jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego. Jego wysokość jest wyliczana na podstawie kosztów poniesionych przez pacjenta. Uwzględnia się w nich koszty leczenia, wydatki na dojazdy do placówek medycznych czy utracone zarobki, a także szkody niemajątkowe, jakich doświadczył poszkodowany, czyli np. ból lub inne negatywne odczucia powstałe na skutek błędu medycznego.

 

Wpisy dotyczace artykułu

Najnowsze wpisy

Błędy medyczne

Konwencjonalne i Alternatywne Metody Leczenia: Różnice i Podobieństwa w Medycynie

W tym artykule zbadamy różnice i podobieństwa pomiędzy konwencjonalnymi i alternatywnymi procesami leczenia. P

Błędy medyczne

Odpowiedzialność szpitala za ciało obce w zaszytej ranie

Szpitale są uważane za miejsca, w których pacjenci powinni czuć się bezpiecznie i być leczeni z najwyższą star

Błędy medyczne

Rozwiązywanie sporów w zakresie prawa medycznego

Prawo medyczne to niewątpliwy kodeks, który systematyzuje i ułatwia prace lekarzom, lekarkom, pielęgniarzom or