loder

Rola kadry kierowniczej w procesie zarządzania zmianą

Sympozjum kadry kierowniczej w medycynie

Zarządzanie projektami w medycynie

Podobnie jak w innych dziedzinach życia zarządzanie projektami w medycynie to zbiór czynności umożliwiających optymalizowanie pracy i osiągniecie wyznaczonego wcześniej celu. Dzieli się na wiele etapów, takich jak: planowanie, ustalanie budżetu, realizowania, a wreszcie kontrolowanie skuteczności działania. Szersze przedstawienie projektu lub jego rozwinięcie jest możliwe podczas sympozjum kadry kierowniczej w medycynie.

Komunikacja interpersonalna w medycynie

Solidne umiejętności interpersonalne to cecha, która powinna dotyczyć każdego pracownika placówek medycznych. Dotyczy to zarówno relacji z pacjentami, jak i ze swoimi współpracownikami. Praca w opiece zdrowotnej wiąże się z większym narażeniem na stresogenne sytuacje, które nie powinny wpływać na jakość komunikacji, na przykład podczas długiej i skomplikowanej operacji. Jeśli chodzi o rozmowę z pacjentami to porozumiewanie się z nimi wymaga spokojnego podejścia i okazywania mu szacunku. Dlatego warto uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej z pacjentami.

kadra kierownicza lekarzy

Efektywne zarządzanie zmianą w medycynie

Efektywność pracy danej placówki organizacyjnej jest zależna od kultury organizacyjnej takiego miejsca. Dlatego warto zadbać o przestrzeganie kilku istotnych zasad, takich jak: transparentne wyznaczanie obowiązków, nie unikanie zbiorowej odpowiedzialności i nie przekraczanie własnych kompetencji. Niejednokrotnie kadra kierownicza jest zmuszana do wprowadzania nowych strategi. Warto to pamiętać, że dla dobra pacjentów tego typu zmiany powinny mieć charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny.

Wpisy dotyczace artykułu

Najnowsze wpisy

Sympozjum kadry kierowniczej w medycynie

Konwencjonalne i Alternatywne Metody Leczenia: Różnice i Podobieństwa w Medycynie

W tym artykule zbadamy różnice i podobieństwa pomiędzy konwencjonalnymi i alternatywnymi procesami leczenia. P

Sympozjum kadry kierowniczej w medycynie

Odpowiedzialność szpitala za ciało obce w zaszytej ranie

Szpitale są uważane za miejsca, w których pacjenci powinni czuć się bezpiecznie i być leczeni z najwyższą star

Sympozjum kadry kierowniczej w medycynie

Rozwiązywanie sporów w zakresie prawa medycznego

Prawo medyczne to niewątpliwy kodeks, który systematyzuje i ułatwia prace lekarzom, lekarkom, pielęgniarzom or

Sympozjum kadry kierowniczej w medycynie

Błędy medyczne a prawo

Do sądów trafia coraz więcej spraw cywilnych i karnych dotyczących szkód, jakie ponieśli pacjenci przez błędy